State in the assessment of students in Poland, Lithuania and Slovakia in the light of research on social capital

Piotr Szkudlarek

Abstract


The aim of the article is to evaluate the perception of the state by students in the context of research on social capital. The paper uses the results of a survey conducted at the Faculty of Economics and Management University of Szczecin, Faculty of Politics and Management Mykolo Romeris University in Vilnius and Faculty of Economics, Matej Bel University Banska Bystrica Theoretical part of the article presents chosen issues concerning social capital in relation to the state. This part has also become a foundation to the analysis of the survey outcomes conducted among students in Poland, Lithuania and Slovakia. It was preceded by presentation of research methodology. The article presents conclusions regarding the assessment of the state by students in Poland, Lithuania and Slovakia in the context of democracy, social participation, trust and social norms.


Keywords


social capital, state, democracy, trust, social activity.

Full Text:

PDF

References


Ahn, S., Hemmings P. Policy Influences on Economic Growth in OECD Countries: An Evaluation of the Evidence, OECD Economics Department Working Papers, No. 246, OECD Publishing, Paris, 2000.

Andriani L., Social Capital: a Road Map of Theoretical Frameworks and Empirical Limitations, Working Papers in Management, Birkbeck, University of London, Malet Street, London, WC1E 7HX January 2013, 1-26, http://www.bbk.ac.uk/management/docs/workingpapers/WP1.pdf [26.06.2017].

Assman A. Memory, Individual and Collective. In: R. E. Goodin, Ch. Tilly (eds.). The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, Oxford University Press, New York, 2006.

Bourdieu P. 1980. Le capital social. Actes de la Recherche en Sciences Sociale, 1980, Vol. 31, no.1, 2-3.

Bourdieu P. The forms of capital. In: Richardson J.G. (ed.). Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York, 1985, 241-258.

Bourdieu P., Wacquant, L. An invitation to reflexive sociology, University of Chicago Press, Chicago, 1992 , http://www.academia.edu/5543729/Bourdieu_and_Wacquant_An_Invitation_to_Reflexive_Sociology_1992 [26.06.2017].

Coleman J. S. Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, Vol. 94, 1988, 95-120.

Coleman, J. S. Foundations of social theory, Cambridge: Harward University Press, 1990.

Fukuyama F. Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa-Wrocław: PWN, 1997.

Fukuyama, F. Social Capital, Civil Society and Development. Third World Quarterly, 2001, 1/22, 7-20.

Grootaert Ch., Narayan D., Jones V.N., Woolcock M. Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire, World Bank Working Paper No. 18, The World Bank, Washington, 2004, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15033/281100PAPER0Measuring0social0capital.pdf?sequence=1 [20.08.2013].

Glaeser E. L. The Formation of Social Capital. In: J.F. Helliwell (ed.). The Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-being: International Symposium Report, Human Resources Development, OECD, 2001, 1-57.

Guz T. Unia Europejska: jaka solidarność? In: P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, M. Smoleń-Wawrzusiszyn (eds.), Sprawiedliwość – idee a rzeczywistość, Lublin: Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, 2009, 77-96.

Hanifan, L. J. 1916. The Rural School Community Center. Annals of the American Academy of Political and Social Science, No. 67, 1916, 130-138.

Hawkins R.L., Maurer K. Bonding, Bridging and Linking: How Social Capital Operated in New Orleans following Hurricane Katrina. British Journal of Social Work, 2010, Vol. 40, 1777–1793.

Healy T. The measurement of social capital at international level, National Economic and Social Forum, National Statistics, OECD, 2002, Ireland, s. 2-3, http://www.oecd.org/innovation/research/2380281.pdf [26.06.2017].

Klimczuk A. Kapitał społeczny ludzi starych, Lublin: Wiedza i Edukacja, 2012.

Kochman I. Solidarność społeczna, Wokół Debat Tischnerowskich, 2009, 1-7, http://erazm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2009/12/Solidarnosc-spoleczna.pdf [26.06.2017].

Kostrubiec J. Próba współczesnej interpretacji klasycznej definicji państwa Georga Jellinka. In: M. Maciejewski, M. Marszał (eds.) Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku, Wrocław 2002, s. 375–382.

Lin, N. Social Capital: A Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press, 2001, New York.

Lollo E. Toward a theory of social capital definition: its dimensions and resulting social capital types,s. 2, 1-30. http://socialeconomics.org/Papers/Lollo1C.pdf [26.06.2017].

Mahoney J., Schensul D. Historical Context and Path Dependence, In: R. E. Goodin, Ch. Tilly (eds.). The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, Oxford University Press, New York, 2006.

Milczarek A., Miłaszewicz D., Nagaj R., Szkudlarek P., Zakrzewska M. Social Networks as a Determinant of the Socialisation of Human Capital. Human Resources Management & Ergonomics, 2015, No. 2, 89-103.

Nagaj R., Žuromskaitė B. Incomes and the willingness of students in Poland and Lithuania to participate in charitable activities. Journal of International Studies, 2016, Vol. 9, No. 2, pp. 127-138.

Passey, A. Social capital: embeddedness and autonomy. Conference Paper presented at ISTR, Dublin, 2000.

Putnam R. Demokracja w działaniu, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1995.

Pooley, J. A., Cohen, L., Pike, L. Can sense of community inform social capital? Social Science Journal, 2004, 42(1), 71–79.

Putnam R.D. Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.

Roberts, J. M. What’s social about social capital?, British Journal of Politics and International Relations, 2004, 6(4), 471–493.

Rymsza A. Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, In: Kaźmierczak T., Rymsza M. (eds.). Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw publicznych, 2007.

Scrivens K., Smith C. Four Interpretations of Social Capital, OECD Statistics Working Papers, 2013/06, STD/DOC(2013)6), http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=STD/DOC(2013)6&docLanguage=En [26.06.2017].

Skrenty Ż. Zaufanie obywateli do organów władzy publicznej w świetle orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny, Studia Lubuskie, tom IX], 2013, 97-112.

Sztumski J. Społeczeństwo i wartości, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997.

Theiss M. Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007.

The Well-being of Nations. The role of human and social capital, Centre for Educational Research and Innovation, OECD, 2001, 1-120.

The measurement of social capital at international level, National Economic and Social Forum, National Statistics, OECD, Ireland, 2002, http://www.oecd.org/innovation/research/2380281.pdf [26.06.2017].

Tzanakis M. Social capital in Bourdieu’s, Coleman’s and Putnam’s theory: empirical evidence and emergent measurement issues. Educate, Vol. 13, No. 2, 2013, p. 2-23, http://www.educatejournal.org [26.06.2017].

Van Beek U., Lategan B. Historical Memory and identity, In: U. J. van Beek (ed.). Democracy under construction. Patterns from four continents, Van Schaik Publishers, Pretoria, 2006.
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-17-16-4-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603