Greenhouse gas emissions as regards the sectors in the European Union countries

Andrzej Wójcik, Jarosław Wąsowicz

Abstract


The hypothesis, that the emission of greenhouse gas in the whole EU, as well as in particular member countries is decreasing, was verified in this article. Due to the fact that emission depends on the number of inhabitants, it was calculated with regard to 1000 people and then the similarities of greenhouse gas emissions in the EU countries with various economic sectors were researched. Another hypothesis, concerning the fact that emission depends on the geographical position and historical conditions was verified. Czekanowski’s Method was used to make a division for homogeneous countries as regards the greenhouse gas emissions from various economic sectors.
The analysis proved that the greenhouse gas emissions are decreasing in the whole EU, except for two countries where the emissions are rising. The conclusions were drawn after the division with the use of Czekanowski’s Method, the emission of greenhouse gas neither depends on geographical position, nor on historical conditions.

Keywords


greenhouse gas emissions, European Union, Czekanowski’s Method.

Full Text:

PDF

References


Czekanowski J. (1913), Zarys metod statystycznych w zastosowaniach do antropologii, Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, no. 5, Warszawa

Dziechciarz J. (2012), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, WUE, Wrocław, p.p. 253

Heffner K., Gibas P. (2007), Analiza ekonomiczno-przestrzenna, WUE, Katowice, p.p. 55

Kundzewicz, Z.W. (2008), Konsekwencje globalnych zmian klimatu, Nauka 1/2008, PAN Warszawa, p.p. 39-49

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (2001), Statystyka. Elementy teorii i zadania, wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, p.p. 339

Wójcik A. (2013), Zastosowanie diagramu Czekanowskiego do badania podobieństwa krajów Unii Europejskiej pod względem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol 11 No. 4 Part 4, p.p. 359

Internet sources:

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_pl#tab-0-0 (access: 27. 05. 2017)

http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy (access: 27. 05. 2017)

http://eskimo73.republika.pl/maczek.html, (access: 28.05.2012)

http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (access: 22. 05. 2017)

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/2829,Parlament-Europejski-zatwierdzil-pakiet-klimatyczny.html?search=94219352 (access: 17. 05. 2017)

www.stat.gov.pl (access: 01. 05. 2017)
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-17-16-4-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603