Conceptual provisions of the management of transformational projects

Larysa Gordiienko, Maryna Gruzd, Vadym Sobolev

Abstract


This article discusses the conceptual provisions for the management of transformational projects. The purpose of the paper is to substantiate the need to develop a methodology for managing transformational projects in complex socio-economic systems. The methodology of the management of transformation projects are considered in this paper, on the one hand, as a doctrine on the scientific method of cognition of phenomena and processes related to systemic, radical transformations in socio-economic systems, and on the other hand, as a set of methods that can be applied to the theory and practice of managing transformational projects, having their own objective prerequisites. According to the results of the research, the conceptual provisions for the management of transformational projects should be based on the scientific vision and definition of the essence of the basic concept (the basic concept) – the transformation project.

Keywords


conceptual provisions, management, methodology, complex socio-economic systems, transformation project.

Full Text:

PDF

References


Anderson, D., Anderson, L. A. What is Transformation, and Why Is It So Hard to Manage? (2017)// http://changeleadersnetwork.com/free-resources/what-is-transformation-and-why-is-it-so-hard-to-manage. [in English].

Holterman, R. Transformational Projects. We Understand How Transformational Projects Can Change the Game (2017)// http://www.mcnair.ca/transformational-projects-expertise.html. [in English].

The Transformation Project. Organisational Solutions (2017) http://www.thetransformationproject.co.uk/ organisational-solutions.html. [in English].

The Transformation Project (2017)//https://en.wikipedia.org/wiki/The_Transformation _Project [in English].

Wackowski, K., Chmielewski, J. M. (2007) Wspomaganie zarzadzania projektami informatycznymi. Gliwice: Helion.

Zarebska, A. (2002) Zmiany organizacyjne w przedsiebiorstwie. W-wa: Difin.

Аньшин, В. М. (2016) "Системный подход в управлении трансформационными программами в компании". Российский журнал управления проектами. Т. 5, 2.

Бушуев, С. Д., Бушуева, Н. С., Бабаев, И. А., Яковенко, В. Б., Гриша, Е. В., Дзюба, С. В., Войтенко, А. С. (2010) Креативные технологии управления проектами и программами: Монография.

Киев: Саммит-Книга.

Гордієнко, Л. Ю. (2005) "Концептуальні засади управління організаційними трансформаціями". Проблеми і перспективи розвитку підприємництва в Україні: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., Ялта.

Гордієнко, Л. Ю. (2006) "Проблеми та передумови формування концепції трансформаційного менеджменту". Держава та ринок: стратегія розвитку промислових регіонів: Матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф.

Гордієнко, Л. Ю. (2011) Управління організаційними трансформаціями: теоретико-методологічні засади та управлінський інструментарій: монографія. Харків: ХНЕУ.

Гордієнко, Л. Ю. (2016) "Управління організаційними трансформаціями: проектний підхід". Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Братислава, Т.1 – Київ: Центр навчальної літератури.

Гордієнко, Л. Ю. (2017) "Проектний підхід до управління організаційними трансформаціями". Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків: Видавець ФОП Панов А. М.

Експертний висновок про систему моніторингу та оцінки Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» (2017) ukreval.org/.../Ekspertyza_Ukraina_2020_ 15.03.2017.pdf [in Ukrainian].

Завлин, П.Н. и др. (2000) Основы инновационного менеджмента: Теория и практика; Учеб. пособие. Москва: ОАО «НПО «Изд-во «Экономика».

Пампура, М. В. Трансформаційні процеси сучасності та їх вплив на державно-правовую дійсність України. Верховенство права (2016) // http://sd-vp.info/2016/transformatsijni-protsesi-suchasnosti-ta-yih-vpliv-na-derzhavno-pravovu-dijsnist-ukrayini/ [in Ukrainian].

Стратегія сталого розвитку «Україна–2020». Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5 (2015)// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [in Ukrainian].

Уїльямс, Д. (2005) Управління програмами на підприємстві: Створення реальної цінності за допомогою програм і проектів проведення реформувань. Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс.

Управление проектами: 5 характеристик «трансформационного» PMO (2017)// http://www.npsod.ru/blog/analytics/2655.html [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-19-18-2-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603