Juknytė-Petreikienė, Inga, Mykolo Romerio universitetas