Šliogerienė, Jolita, Mykolas Romeris University, Lithuania