Pilkauskaitė Valickienė, Rasa, Mykolas Romeris University, Lithuania