Editors

  1. Audrius Radionovas
  2. Prof. Sarmitė Mikulionienė, Mykolo Romerio universitetas, Lithuania
  3. Rita Raudeliūnaitė, Mykolo Romerio universitetas

Section Editors

  1. Prof. Sarmitė Mikulionienė, Mykolo Romerio universitetas, Lithuania
  2. Rita Raudeliūnaitė, Mykolo Romerio universitetas
  3. Rytis Seilius, UAB Baltijos kopija, Lithuania