Pecularities of Social Workers Activity in Providing Social Services in Health Care Institutions: the Analysis of Social Workers` Experience

Rita Raudeliūnaitė, Eglė Buškevičiūtė

Abstract


The aim of the article is to highlight the peculiarities of social worker activity in providing social services in health care institutions, based on social workers’ experience. A qualitative research strategy was applied. The method used for survey data collection was semi-structured interviews. The analysis of the results was carried out using content analysis method. 6 social workers working in health care, nursing and medical rehabilitation facilities took part in the survey.
The results have revealed the importance of social work in health care institutions, the areas of social worker activities and the problems faced by social workers in health care organizations. The social workers have linked the importance of social work in health care organizations with a close interaction between health and social problems, with the provision of social services in strengthening the capacity of an individual’s social functioning and providing appropriate social conditions.
The nature of social work is multifunctional, so the social worker’s work in health care institutions is manifold and it involves the assessment of patient’s social situation and needs, evaluation and continuity of social services, consulting and informing the patient and his relatives (advice on social security, benefits, disability, work and special needs; providing information about social service agencies and organizations; technical procedures for obtaining compensation; the procedures of permanent care and nursing, custody, the adaptation of housing and environment), management of documents relating to application for custody, care, home services and pension matters, mediation between the patient and other health care professionals, relatives and various help and services providing organizations, involvement of family and relatives into the helping process and social services for them, organization of employment and self-help groups, cooperation with other agencies, professional development.
The problems faced by social workers in health care institutions include the following: workload overload, the risk of burnout syndrome the limitations of information about the services provided by social workers, a workplace problem and inadequate assessment in health care organizations, the problem of inter-ministerial misunderstanding.

Keywords


social work; social services; health care institution

Full Text:

PDF (Lietuvių)

References


Alonso, C. (2006). Trabajo social en el campo de la salud. Montevideo: Universidad de la Republica.

Beder, J. (2006). Hospital social work: the interface of medicine and caring. London: Routlege.

Berg – Weger, M. (2010). Social work and social wellfare. London: Routledge.

Bogdanova, J., Večkienė, P. (2009). Tarpdisciplininės komandos patirtis psichiatrijos skyriuje. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 3(1), 23-43.

Browne, T. (2012). Social work roles and health-care settings. In Handbook of health social work. New Jersey: John Willey & Sons, 20-41.

Coppock, V., Dunn, B. (2010). Understanding social work and mental health. London: Sage.

Coulshed, V., Orme, J. (2006). Social Work Practice. The British Journal of Social Work, 36 (6), 1073-1074

Davidson, J. E., Powers, K., Hedayat, K. M., Tieszen, M., Kon, A. A., Shephard, E., et al. (2007). Clinical practice guidelines for support of the family in the patient – centered intensive care unit: American College of Critical Care Medicine Task Force 2004- 2005. Critical Care Medicine, 35 (2), 605-622.

Germanavičius, A. (2008). Bendruomenės (socialinės) psichiatrijos pagrindai. Psichikos ligonių reabilitacija bendruomenėje. Vilnius: BMK.

Giddens, A. (2005). Sociologija. Kaunas: UAB Poligrafija ir informatika.

Glasby, J. (2007). Understanding health and social care. UK: Bristol.

Jociūtė, A. (2010). Integruotas požiūris į aplinką ir žmonių sveikatą. Sveikatos politika ir valdymas, 1(2), 85-99.

Kadukytė-Gasperė, R., Jankauskienė, D., Štaras, K. (2012). Sveikatos ir socialinių paslaugų integracija. Atvejo analizė VšĮ Centro poliklinikoje. Sveikatos politika ir valdymas, 1(4), 127-146.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1 – 92 „Dėl socialinių darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų aprašo ir Socialinį darbą dirbančiųjų profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Valstybės Žinios, 43-1569.

Mačiulis, T., Stigienė, A., Buginytė, A., Mickienė, F.M. (2012). Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje teikiamų paslaugų kokybės, specialistų darbo bei aplinkos faktorių vertinimas. Sveikatos mokslai, 22 (1), 5-14.

Payne, M. (2009). Adult services and health-related social work. Social work. Themes, issues and critical debates. New York: Palgrave, 320-334.

Petrauskienė, A. (2011). Interdisciplininis bendradarbiavimas socialinio darbo praktikoje. Socialinis darbas, 10 (1), 42-48.

Petrauskienė, A., Zabelienė, V. (2011). Socialinis darbas pirminėje psichikos sveikatos priežiūros institucijoje: paslaugų kokybės aspektas. Socialinis darbas, 10(2), 279-288.

Rosenberg, J. (2009). Working in social work. The real world guide to practice settings. London: Routlege.

Spearman, L. (2005). A developmental approach to social work practice in mental health: building on strengths. Social work in health and mental health: issues, developments, and actions. Canadian Scholar‘ Press Inc.

Siu-Man, N., Chan, C. (2009). Alternative intervention: a Chinese body-mind-spirit perspective. Social work. Themes, issues and critical debates. New York: Palgrave, 271-280.

Sveikatos priežiūros įstaigų socialinių darbuotojų veiklos nuostatai. (1999). Valstybės žinios. Nr. 85-2553.

Ulianskienė R., Vitkūnienė, O., Hitaitė, L. Integruotų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų poreikis ir plėtra. http://www.ispcentras.lt/upload/str_paslaugu_poreikis.pdf

Ustilaitė, S., Juškelienė, V., Kundrotienė, R. (2008). Socialinio darbo specialistų poreikis stacionarioje gydymo įstaigoje. Socialinis ugdymas, 6 (17), 54-66

Vaicekauskienė, V., Jankūnienė, I. (2009). Socialinio darbuotojo veiklos komandoje ypatumai gydant pacientą. Pedagogika, 93, 38-46.

Varžinskienė, L., Rudzevičiūtė, J. (2009). Medikų požiūris į socialinio darbuotojo vaidmenis reabilitacijos specialistų komandoje. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 4 (2), 67- 88.

Večkienė, N. P., Brunevičiūtė, R., Saulenienė, S., Ražanauskaitė, V. (2011). Tarpdisciplininis bendradarbiavimas sveikatos priežiūros sistemoje. Profesinės studijos: teorija ir praktika, 8, 308-317.

Velazquez, A. (2009). El trabajo social sanitario en la atencion primaria de salud. El trabajo sanitario en AP, 3 (2), 70-79.

Žalimienė, L. (2003). Socialinės paslaugos. Vilniaus universitetas: Specialiosios psichologijos laboratorija.

Žydžiūnaitė, V. (2005). Komandinio darbo kompetencijos ir jų tyrimo metodologija slaugytojų veiklos požiūriu. Kaunas: Judex
DOI: https://doi.org/10.13165/SD-14-13-2-07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Social Work" ISSN online 2029-2775 / ISSN print 1648-4789