Knowledge, Skills and Habits of Healthy Lifestyle of 5-8th Form Learners in Terms of Information-Motivation-Behavioural Skills Model

Vida Gudžinskienė, Jūratė Česnavičienė

Abstract


Currently, institutions of general education are creating preconditions for every learner to acquire knowledge on healthy lifestyle, as well as to develop correspondent skills and habits. The aim of the present article is to define the knowledge, skills and habits of healthy lifestyle of 5-8th form learners by applying the Information-Motivation-Behavioural Skills model. The research aim is concretised by the following objectives: to define the Information-Motivation- Behavioural Skills model and to identify the knowledge on healthy lifestyle of 5-8th formers, as well as to reveal the subjective evaluation of health-promoting skills and habits.
Pursuing to answer the aforesaid tasks, analysis of scientific literature and empirical research, which included anonymous questionnaires for 5-8th formers of comprehensive schools (N=817: 48.7% of girls and 51.3% of boys), have been conducted. The data were processed applying the computer programme SPSS Statistics 16.0 for ‘Windows’. The following methods of mathematical-statistical analysis were applied for the analysis of the collected data: descriptive (percentage frequencies) and analytical (Pearson Chi-Square test) statistics.
The Information-Motivation-Behavioural Skills (IMB) model validates the combinability of information (as the initial and essential factor of the competence of health protection and promotion), personal and social motivation (as a second important factor), and skills and habits (as a third factor) in developing health protection and promotion competence at the junior stage of adolescence.
The empirical research reveals that the knowledge of more than one half of learners about health and healthy lifestyle may be defined as insufficient; whereas more than a half of research participants, i.e. 5-8th form learners, do not demonstrate firm skills of healthy lifestyle: they do not attach sufficient attention to their daily diet, physical activity, have harmful habits, whereas the knowledge on personal hygiene does not always comply with correspondent behaviour. Therefore, despite the fact that the development of learners’ competence of health protection and promotion complies with the Information-Motivation-Behavioural Skills model and creates preconditions for learners to develop positive changes in their behaviour in terms of healthy lifestyle, it is assumed that different learners need to determine only sufficient and some superficial knowledge on the issues of healthy lifestyle and condition insufficient development of health-promoting habits. It would be expedient for researchers to define the motivation of learners to acquire knowledge on healthy lifestyle and develop skills and behaviour changes in terms of the links between the acquired competences of health education and promotion.

Keywords


sveikos gyvensenos žinios; gyvenimo būdo įgūdžiai ir įpročiai; sveikatos ugdymo modelis; 5–8 klasių mokiniai

Full Text:

PDF (Lietuvių)

References


Amico, K. R.; Toro-Alfonso, J.; Fischer, J. D., 2005. An empirical test of the Information, Motivation and Behavioral Skills model of antiretroviral therapy adherence. AIDS Care, vol. 17 (6), pp. 661–673. [žiūrėta 2014-06-18]. Prieiga per internetą: < http://jtoro.uprrp.edu/Publicaciones.htm >.

Bielskutė, J.; Zaborskis, A., 2005. Paauglių polinkis vartoti alkoholinius gėrimus ir šį poelgį skatinantys veiksniai. Medicina, Nr. 41 (5), p. 409–417.

Bitinas, B., 2006. Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas. Vilnius: Kronta, 391 p.

Currie C. et al. eds. Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2012 (Health Policy for Children and Adolescents, No. 6). [žiūrėta 2014-07-03]. Prieiga per internetą: < http://www.hbsc.org >.

Currie, C.; Gabhainn, S. N.; Godeau, E.; Roberts, Ch.; Smith, R.; Currie, D.; Picket, W.; Richter, M.; Morgan, A.; Barnekow, V. (eds.), 2008. Inequalities in young people's health: international report from the HBSC 2006/06 survey (Health Policy for Children and Adolescents, No. 5). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. [žiūrėta 2014-07-03]. Prieiga per internetą: < http://www.hbsc.org >.

Currie, C.; Hurrelmann, K.; Settertobulte, W.; Smith, R.; Todd, J. (eds.), 2000. Health and health behaviour among young people (Health Policy for Children and Adolescents, No. 1). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. [žiūrėta 2014-07-03]. Prieiga per internetą: < http://www.hbsc.org >.

Currie, C.; Roberts, Ch.; Morgan, A.; Smith, R.; Settertobulte, W.; Samdal, O.; Barnekow Rasmussen, V. (eds.), 2004. Young People's Health in Context: international report from the HBSC 2001/02 survey (Health Policy for Children and Adolescents, No. 4). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. [žiūrėta 2014-07-03]. Prieiga per internetą: < http://www.hbsc.org >.

Fisher, J. D.; Fisher, W. A., 1992. Changing AIDS-Risk Behavior. Psychological Bulletin, vol. 114 (3), pp. 455–474. [žiūrėta 2014-06-18]. Prieiga per internetą: < http://digitalcommons.uconn.edu/ >.

Fisher, J. D.; Fisher, W. A.; Bryan, A. D.; Misovich, A. J., 2002. Information-Motivation-Behavioral Skills Model-Based HIV Risk Behavior Change Intervention for Inner-City High School Youth. Health Psychology, vol. 21 (2), pp. 177–186. [žiūrėta 2014-06-18]. Prieiga per internetą: < http://digitalcommons.uconn.edu/ >.

Fisher, W. A.; Fisher, J. D.; Harman, J., 2003. The information-motivation-behavioral skills model: A general social psychological approach to understanding and promoting health behavior. In Social psychological foundations of health and illness. Ed. by J. Suls, K. Wallston. London: Wiley-Blackwell, pp. 87–106.

Grabauskas, V.; Zaborskis, A.; Klumbienė, J.; Petkevičienė, J.; Žemaitienė, N., 2004. Lietuvos paauglių ir suaugusių žmonių gyvensenos pokyčiai 1994–2002 metais. Medicina, t. 40, p. 884–890.

Gudžinskienė, V., 2010. Kompetencijų įgijimo prielaidos ir sveikatos bei kai kurių socialinių kompetencijų raiška: mokslo darbų apžvalga: socialiniai mokslai, edukologija (07 S). Vilnius: VPU l-kla, 96 p.

Gudžinskienė, V.; Česnavičienė, J.; Suboč, V., 2007. Sveikos gyvensenos ugdymas mokyklose. ŠMM užsakomojo tyrimo ataskaita. [žiūrėta 2014-06-18]. Prieiga per internetą: < http://www.smm.lt >.

Gudžinskienė, V.; Česnavičienė, J., 2013. Sveikos gyvensenos ugdymo įgyvendinimas 5–8 klasių mokinių požiūriu. Socialinis darbas, Nr. 12 (2), p. 319–329.

Haerens, L.; Deforche, B.; Maes, L.; Cardon, G.; Stekens, V.; De Bourdeaudhuij, I., 2006. Evaluation of a 2-year physical activity and healthy eating intervention in middle school children. Health Education Research, vol. 21 (6), pp. 911–921.

Juškelienė, V.; Ustilaitė, S.; Proškuvienė, R.; Kalibatas, J.; Naudžiūtė, S., 2006. 11–12 klasių mokinių sveikata ir jos pokyčiai per 5 metus. ŠMM užsakomojo tyrimo ataskaita. [žiūrėta 2014-06-18]. Prieiga per internetą: < http://www.smm.lt >.

Kardelis, K., 2002. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Kaunas: Judex, 398 p.

Laskienė, S.; Zuozienė, I. J.; Zuoza, A. K., 2009. Ketvirtos klasės mokinių fiziškai aktyvių ir pasyvių laisvalaikio leidimo formų analizė. Visuomenės sveikata, Nr. 1 (44), p. 70–77.

Petrauskienė, A.; Ustilaitė S., 2013. Mokyklos sveikatos ugdytojų vaidmenys: mokslo studija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 239 p.

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, 2008. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. ISAK-2433. [žiūrėta 2014-07-03]. Prieiga per internetą: < http://www.smm.lt >.

Škėmienė, L.; Ustinavičienė, R.; Radišauskas, R.; Kirvaitienė, J.; Lažauskas, R.; Sabonaitytė, S., 2009. Kauno miesto ir Raseinių rajono vidurinio mokyklinio amžiaus moksleivių mitybos įpročiai. Medicina, Nr. 45 (4), p. 302–311.

Vizbaraitė, D.; Jankauskienė, R.; Griciūtė, A.; Visagurskienė, K.; Pajaujienė, S., 2011. Evaluation of Nutrition Habits of Adolescents in the Aspect of Gender and Physical Activity. Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas, Nr. 2 (81), pp. 52–58.

Zaborskis, A.; Lenčiauskienė, I., 2006. Health Behaviour among Lithuania's Adolescents in Context of European Union. Croatian Medical Journal, vol. 47 (2), pp. 335–343. [žiūrėta 2014-07-03]. Prieiga per internetą: < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2080392/ >

Zaborskis, A.; Lenčiauskienė, I.; Klibavičius, A., 2005. Sveikatos stiprinimas mokykloje ir moksleivių gyvensena. Visuomenės sveikata, Nr. 2 (29), p. 34–40.

Zaborskis, A.; Makari, J., 2001. Lietuvos moksleivių gyvensena: raida 1994–1998 m. ir vertinimas tarptautiniu požiūriu. Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno l-kla, 136 p.

Zaborskis, A.; Petronytė, G.; Buitvydaitė, R.; Lubienė, J.; Ambrazevičienė, I.; Kuzmarskienė, G., 2006. Lietuvos vyresnių klasių moksleivių mitybos įpročių netolygumas. Visuomenės sveikata, Nr. 1 (32), p. 40–45.

Паниотто, В. И., Максименко, В. С., 2003. Количественные методы в социологических исследованиях. [žiūrėta 2014-07-03]. Prieiga per internetą: < http://www.socioline.ru/node/395 >.
DOI: https://doi.org/10.13165/SD-14-13-2-04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Social Work" ISSN online 2029-2775 / ISSN print 1648-4789