Editor

  1. Dr. Lora Tamošiūnienė, Mykolas Romeris University, Lithuania

Section Editors

  1. Dr. Lora Tamošiūnienė, Mykolas Romeris University, Lithuania
  2. Rytis Seilius, UAB Baltijos kopija, Lithuania