Antano Kriščiukaičio akademinė veikla

Voldemaras Bumblys

Abstract


Antanas Kriščiukaitis Lietuvos universiteto Teisių fakulteto Baudžiamojo proceso katedros ordinariniu profesoriumi tapo jau turėdamas svarbių nuopelnų teisės mokslo ir praktikos srityse. Dirbdamas universitete, profesorius savo mokslinį darbą vykusiai derino su praktine veikla – einamomis Vyriausiojo tribunolo pirmininko pareigomis. Antanas Kriščiukaitis ypač pasižymėjo geru lietuvių kalbos išmanymu ir buvo nepakeičiamas teisinės literatūros redaguotojas bei teisinių terminų kūrėjas. Nors Antano Kriščiukaičio akademinė veikla truko palyginti trumpą dešimties metų laikotarpį, tačiau paliko ryškų pėdsaką Lietuvos teisės mokslo ir teisinių terminų kūrimo srityse. Straipsnyje siekiama įvertinti svarbiausius A. Kriščiukaičio akademinės veiklos srityje atliktus darbus ir jų reikšmę Lietuvos teisės sistemai.

Keywords


teisės istorija; Antanas Kriščiukaitis; Lietuvos teisės mokslas; teisinių terminų kūrimas; Lietuvos universiteto Teisių fakultetas

Full Text:

PDF (Lietuvių)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Societal studies" ISSN online 2029-2244 / ISSN print 2029-2236