The Social Assistance in Cash Reform: The Fundamental Changes and Trends

Audrius Bitinas, Dalius Bitaitis

Abstract


Straipsnyje apžvelgiama socialinės paramos sistema Lietuvoje, piniginės socialinės paramos teikimo ypatumai, formos, analizuojama 2012 m. piniginės socialinės paramos administravimo pertvarka, jos prielaidos ir problemos, analizuojami piniginės socialinės paramos efektyvumo vertinimo kriterijai.
Apibendrinant teorines išvadas, remiamasi Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų analize, teorine medžiaga, sociologinės apklausos rezultatais. Šiame straipsnyje taip pat analizuojama, kaip veikia piniginės socialinės paramos sistema, analizuojami piniginės socialinės paramos pertvarkos motyvai ir teisinė bei ekonominė argumentacija, atliktas tyrimas, kaip vietos savivaldos darbuotojai vertina pokyčius pertvarkant piniginės paramos administravimą bandomosiose savivaldybėse, su kokiomis problemomis susiduria socialinės paramos teikėjai po pertvarkos.

Keywords


piniginė socialinė parama; administravimas; savivaldybės; pertvarka

Full Text:

PDF (Lietuvių)


DOI: https://doi.org/10.13165/SMS-14-6-3-09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Societal studies" ISSN online 2029-2244 / ISSN print 2029-2236