Dromantaitė, Aistė, Mykolo Romerio universitetas Ateities g. 20, LT-08303, Vilnius, Lithuania