Grinevičiūtė, Kristina, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso institutas, Lithuania