Čunichina, Ksenija, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedra, Lithuania