Poškus, Mykolas Simas, Mykolas Romeris University, Lithuania, Lithuania