TARPKULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS SUVOKIMO VEIKSNIAI

Nijolė Petkevičiūtė

Abstract


Globali aplinka reikalauja naujo tipo komunikacinių modelių, kuriuose reikšminga vieta skiriama suvokimui. Tarpkultūrinėje komunikacijoje pranešimo ar žinutės, paslaugos ar ketinimų prasmės tinkamas suvokimas apibūdina kontakto sėkmingumą. Komunikacijose dalyvaujant dvejoms ar daugiau skirtingų kultūrų sistemų dažnai neįmanoma sukurti vienodai suvokiamo konteksto, nekalbant apie suvokiamą reiškinį. Tarpkultūrinės komunikacijos dalyviai susiduria su rimtais iššūkiais, pasireiškiančiais žinutės pradinės reikšmės išsiaiškinimu, teisingu verbalinės kalbos ir neverbalinio elgesio tinkamu suvokimu. Atliktas pilotinis kiekybinis tyrimas apie suvokimo svarbą tarpkultūrinėje komunikacijoje leido apibūdinti skirtingų kultūrų respondentų patirtis ir įvardinti suvokimo veiksnius, problemas ir iššūkius organizacijose.


Keywords


kultūra; suvokimas; tarpkultūrinė komunikacija

Full Text:

PDF

References


Bauman, Z., Globalization: The Human Consequences, New York: Columbia University Press, 1998.

Bauman. Z., Liquid Modernity, Cambridge: Polity Press, 2000

Byram, M. and Fleming M.(ed). Language Learning in Intercultural Perspective. Cambridge.

Cambridge University Press, 1998.

Byram M. Nichols A., Stevens D., Developing Intercultural Competence in Practice. Clevedon:

Multilingual Matters, 2001.

Chitakornkijsil, P., Intercultural communication challenges and multinational organization

communication. In International Journal of Organizational Innovation, 3(2), 6-20, 2010.

Fries S., Cultural, Multicultural, Cross-cultural, Intercultural: A. Moderator’sProposal. 2009.

Prieiga per internetą: https://www.tesol-france.org/uploaded_files/files/susan-fries.pdf .

Gudykunst, W. B., & Kim, Y. Y., Communicating with strangers: An approach to intercultural

communication (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. Gudykunst , 1997.

Lusting M., Koester J. Intercultural Competence: Interpersonal Communication Across Cultures.

Pearson, 2010.

Martin, J.N., Nakayama, T.K., Intercultural communication in contexts (5th ed.). Boston: McGraw

Hill, 2010.

Petkevičiūtė, N., Tarpasmeninės ir tarpkultūrinės komunikacijos išplėstos Europos kontekste.

Kaunas, VDU,2010.

Pruskus, V., Tarpkultūrinė komunikacija ir vadyba. Vilniaus pedagoginis universitetas, 2007.

Rollinson, D., Organisational behaviour and analysis: an integrated approach. Harlow: Prentice

Hall, 2008.

Samovar, L., Portęr R., McDaniel E., Roy, C., Communication Between Cultures.. Cengage

Learning, 2013.

Spencer-Oatey H.; P. Franklin. Intercultural Interacion. A Multidisciplinary Approach to

Intercultural Communication. Palgrave Macmillan, 2009.

Schneider, D., The Psychology of Stereotyping. London:Guilford Press, 2004. Smith, P. and Bond M.,

Social Psychology across Cultures. London: Prentice Hall Europe, 1998.

Simon, B., Identity in Modern Society: A Social Psychological Perspective. Oxford: Blackwell., 2004.

Hofstede G., Hofstede G.J. Cultures and organizations : software of the mind. NY. McGraw Hill, 2005.

Fischer M., Culture and Cultural Analysis as Experimental Systems. in Cultural Antropology, Vol. 22,

February, 2007, pp 1-65.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.