KULTŪRINĖ RAIŠKA TARPKULTŪRINĖSE DERYBOSE

Nijolė Petkevičiūtė, Arnoldas Petrauskas

Abstract


Plėtojant tarptautinį verslą, vedant derybas būtina žinoti atskirų valstybių verslo aplinką, ypač tarpkultūrinius aspektus.Norėdami gyvuoti ir klestėti turime bendradarbiauti verslo srityje su įvairiomis pasaulio tautomis. Lietuvos verslininkams dažnai tenka kontaktuoti su kitų kultūrų atstovais. Bendradarbiaujant su žmonėmis, kurių vertybės ir įsitikinimai yra kitokie nei mūsų galima patirti skaudžių nesusipratimų ir nesėkmių verslo srityje. Atliktas kokybinis tyrimas, apklausiant vadovus, dirbančius įvairiuose rinkos segmentuose Lietuvoje ir turinčius derybinės patirties. Tyrimu siekta analizuoti respondentų patirtis bei identifikuoti problemas ir iššūkius tarpkultūrinėse derybose.


Keywords


kultūra; derybos; vadovai; tarpkultūrinės derybos

Full Text:

PDF

References


Baraldsnes, D. Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija. Klaipėda: Viešoji įstaiga Socialinių

mokslų kolegija, 2012.

Bitinas B.; Rupšienė L. ir Žydžiūnaitė V. 2008, Kokybinių tyrimų metodologija. Klaipėda: S.

Jokužio leidykla – spaustuvė, 2008.

Gudonienė, V. Tarpkultūrinė komunikacija. Kaunas: Socialinių mokslų kolegija, 2013.

Goldwich, D. Win–win negotiations: developing the mind set, skill and behaviours of win-win

negotiators. Singapūras: Marshall Cavendish Business, 2010.

Hofstede, G. Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and

Organizations Across Nations Londonas: Sage Publications, 2001.

Jensen, K. Komunikacijos vadovas. Vilnius: Verslo žinios, 2008.

Jensen, K. Derybų vadovas. Vilnius: Verslo žinios, 2006.

Kluckhohn, C. Culture and behavior. Oksfordas: Free Press Glencoe, 1962.

Lewis, R., D. Kultūrų sandūra. Vilnius: Alma litera, 2002

Lewis, R.D. The Lewis Model. Prieiga: http://www.crossculture.com/about-us/the-model/

[žiūrėta: 2019-04-03]

Lewicki, R.J., Saunders, D.M., Barry, B. Negotiations. 5th ed. Bostonas: McGraw-Hill, 2006.

Misevičius, V. Verslo etikos ir bendravimo organizavimo pagrindai. Kaunas: Kauno

technologijos universitetas, leidykla „Technologija“, 2014.

Mažeikienė, A. ir Paleckis, K. Verslo derybos: vadovėlis. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos

universitetas, Technika, 2011.

Peleckis, K., Mažeikienė, M. ir Peleckienė, V. Verslo komunikacija ir derybos. Vilnius: VGTU

leidykla „Technika“, 2016.

Petkevičiūtė, N. Tarpasmeninės ir tarpkultūrinės komunikacijos išplėstos Europos kontekste.

Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2010.

Petkeviciute, N., Streimikiene, D., Gender and Sustainable Negotiation//Economics and

Sociology, Vol. 10, No. 2, pp. 11-27., 2017.

Prunskus, V. Multikultūrinė komunikacija ir vadyba. Vilnius, 2003.

Rupšienė L., Kokybinių tyrimų duomenų rinkimo metodologija. Klaipėda: Klaipėdos

universitetas, 2007.

Steers, R.M., Sanchez-Runde, C., Nardon, L. Management across cultures: challenges and

strategies. New York: Cambridge University Press, 2011.

Tomalin, B., Nicks, M. Pasaulio verslo kultūros ir kaip jas perprasti. Vilnius: Verslo žinios, 2008.

Tomalin, B., Nicks, M. The world‘s Business Cultures and How to Unlock Them. Londonas:

Thoro good Publishing, 2007.

Trompenaars, F. and Hanpden-Turner, C. Riding the waves of culture: understanding cultural

diversity in business. Londonas: Nickolas brealey Publishing, 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.