GREITO PROCESO ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOJE KORELIACIJA SU ASMENS TEISE Į TEISINGĄ PROCESĄ

Daiva Bereikienė, Tomas Gagys, Jūratė Ramanauskaitė

Abstract


Administracinių ginčų komisija, siekdama užtikrinti asmens teisę į teisingą administracinį procesą, privalo paisyti greito ir neformalaus proceso imperatyvų. Tačiau derinant minėtas kategorijas neišvengiamai susiduriama su iššūkiais. Straipsnyje siekiama atskleisti greito proceso administracinių ginčų komisijoje koreliacijos su pareiga užtikrinti asmens teisę į teisingą procesą praktinius probleminius aspektus ir pateikti problemų sprendimo galimus būdus. Straipsnyje aptariamas skundo (prašymo) nagrinėjimo terminus nustatantis teisinis reglamentavimas. Statistinių duomenų pagrindu išryškinamos galimos probleminės situacijos. Atliekama teisės aktais nustatytų administracinių skundų nagrinėjimo terminų administracinių ginčų komisijoje, administraciniame teisme ir mokestinius ginčus nagrinėjančiose institucijose lyginamoji analizė. Straipsnyje daroma išvada, kad  imperatyvūs trumpi terminai gali būti priežastimi, trukdančia atlikti tam tikrus procesinius veiksmus, kurie yra labai svarbūs nustatant tiesą administracinėje byloje. Be to, tikslinga koreguoti teisinį reglamentavimą ir nustatyti, kad prireikus motyvuotu administracinių ginčų komisijos sprendimu bendras skundo (prašymo) nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 20 darbo dienų, įvertinant šiuos pagrindus: kai siekiant išsamiai atskleisti bylos esmę ir ištirti visas administracinei bylai reikšmingas aplinkybes būtina apklausti specialistą arba gauti eksperto išvadą; kai į administracinio ginčo nagrinėjimą būtina įtraukti trečiuosius suinteresuotus asmenis, kurie anksčiau nebuvo įtraukti į procesą; kai tikslinga kviesti liudytojus, apie kurių buvimą anksčiau šalys nebuvo nurodžiusios; kai pareiškėjas (pareiškėjai) ir atsakovas ketina pasirašyti taikos sutartį dėl ginčo dalyko. Siūloma teisiniu reguliavimu nustatyti lankstesnį termino skundui (prašymui) išnagrinėti nustatymo mechanizmą, jeigu yra tikslinamas skundas (prašymas).

Keywords


išankstinis administracinių ginčų nagrinėjimas; administracinių ginčų komisija; terminas skundui nagrinėti; greitas procesas; administracinis procesas

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.