JŪRŲ REISŲ TAIKANT DVI SKIRTINGAS LAIVYBOS SISTEMAS EKONOMINIS VERTINIMAS

Egidijus Jokūbaitis, Inga Žilinskienė

Abstract


Laivybos transportavimo sistemos analizuojamos ir vertinamos ne vieną dešimtmetį, tačiau laivų savininkai, krovinio siuntėjai ir frachtuotojai susiduria su laivybos sistemos pasirinkimo problema, nes siekiamybė yra išgauti didžiausią pelną ir efektyviausiai išnaudoti turimus resursus. Straipsnyje pristatomi trampinės ir linijinės laivybos sistemų privalumai ir trūkumai, panašumai ir skirtumai. Remiantis sumodeliuotais jūrų reisais vertinamas vienos sistemos pranašumas kitos atžvilgiu. Siekiant atlikti ekonominį vertinimą pirmiausia pristatomos linijinės ir trampinės laivybos sistemos, išskiriami vertinimo kriterijai. Vertinimo metodologija grindžiama reisų trukmės skaičiavimais ir einamosiomis, kapitalinėmis, kelionės, krovos ir brokerio komisijos išlaidų apskaičiavimais. Įvertinus pastaruosius kriterijus skaitinėmis išraiškomis, modeliuojamos būsimos pajamos ir pelnas dviem skirtingoms laivyno sistemoms. Tyrimo rezultatai rodo, kad gabenant krovinius trampine laivybos sistema išlaidų kiekis ir gabenimo rizika yra aukštesnė, tačiau pelnas yra didesnis, vadinasi, transportavimas yra ekonomiškai naudingesnis ir efektyvesnis

Keywords


ekonominis vertinimas; modeliavimas; laivybos sistemos; jūrų reisai

Full Text:

PDF

References


Beškovnik, B. (2016). Structural changes in the container liner shipping influencing shipping agent‘s role. Scientific Journal of Maritime Research, 30, 165-173.

Christiansen, M., Fagerholt, K., Ronen, D. (2004). Ship Routing and scheduling: Status and Perspectives. Transportation Science, 38(1), 1-18.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys. (2012). EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo jūrų transporto paslaugoms gairės. - 2012/C 35/06.

Goerlandt F., Montewka J. (2015). Maritime transportation risk analysis: Review and analysis in light of some foundational issues. Reliability Engineering and System Safety, 138, 115-134.

Hemmati, A., Hvattum, M.L., Norstad, I., Fagerholt, K. (2014). Benchmark suite for industrial and tramp ship routing and scheduling problems. Infor: Information Systems and Operational Research, 52, 28-38.

Lu, J and Chen, C. (2010). Effect of oil price risk on systematic risk from transportation services industry evidence. The Service Industries Journal, 30(11), 1853-1870.

Rodrigue, P.J., Notteboom, T., Slack, B. (2017). The geography of transport systems. New York: Routledge.

Kinsler, S. J. (1993). Motor freight Brokers: A tale of federal regulatory pandemonium. Nortwestern Journal of International Law and Buisness, 14, 289-326.

Plomaritou, E., Plomaritou, V., Giziakis, K. (2011). Shipping marketing and customer orientation: The psychology and buying behavior of charterer and shipper in the tramp and liner market. Journal of Contemporary Management, 16, 57-89.

Talley, K. W. (2012). Container Shipping. The Blackwell Companion to Maritime Economics,1, 230-261.

Turkina, L. ir Belova, J. (2008). Laivybos rinka: Ekonominiai ir organizaciniai pagrindai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

Shuttleworth, J. W. (2012). Long-range weather forecasts can reduce voyage time and costs. American Meteorological Society, 472-491.

Zhang, A., Laake, J. (2015). Joint optimization of strategic fleet planning and contract analysis in tramp shipping. Applied Economics, 48(3), 203-211.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.