TRANSPORTAVIMO PLĖTROS EKSPERTINIS VERTINIMAS: ATVEJO ANALIZĖ

Violeta Riazanova, Inga Žilinskienė

Abstract


Logistikos plėtros alternatyvos analizuojamos ir vertinamos ne vieną dešimtmetį, nes svarbiausias logistikos tikslas pasiekti maksimalų pelną, įvertinus tik tiesiogines įmonės sąnaudas ir kartu užtikrinant klientų lūkesčius. Vertinant susiduriama su logistikos sistemos kompleksiškumo problema, todėl būtina struktūrinė logistikos sistemos analizė, kurios metu detalizuojamos logistikos proceso komponentės. Viena iš pagrindinių dedamųjų logistikos sistemoje yra transportavimas. Siekiant transportavimo plėtros būtinas strateginis planavimas ir vertinimas. Straipsnyje pateikiamas ekspertinis transportavimo plėtros vertinimas paremtas vienu Lietuvoje veikiančios logistikos įmonės atveju. Siekiant atlikti ekspertinį vertinimą pirmiausia pristatomos logistikos sistemos, išskiriami vertinimo kriterijai. Vertinimo metodologija grindžiama pagrindinių strateginių kriterijų lemiančių sėkmingą plėtrą identifikavimu ir pagrindimu. Įvertinus pastaruosius kriterijus skaitinėmis išraiškomis, pristatomi tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatai rodo, kad svarbiausius kriterijus strateginei plėtrai sudaro ekonominės politikos kriterijaus subkriterijai: šalies BVP, tranzito apimtys ir statybos apimtys

Keywords


ekspertinis vertinimas; transportavimas; plėtra; logistika; sprendimų priėmimas

Full Text:

PDF

References


Aharonovitz, M., Vidal Vieira, J., Suyama, S. (2018). How logistics performance is affected by supply chain relationships. International Journal of Logistics Management, 29(1), 284–307.

Akhtar, F., Lodhi, S., Khan, S. (2015). Permaculture approach: linking ecological sustainability to businesses strategies. Management of Environmental Quality. 26, 795–809.

Akbari, M. (2018). Logistics outsourcing: a structured literature review. Benchmarking: An International Journal, 25(5), 1548–1580.

Harrison, A., Van Hork, R., Skipworth, H. (2014). Logistics Management and Strategy: Competing through the Supply Chain, (5th Edition). New Jersey: Prentice Hall.

Kendall, M. G., Gibbons, J. D. (1990). Rank Correlation Methods. London: Edward Arnold.

Mesjasz-Lech, A. (2015). Effects of IT use in improving customer service logistic processes. Procedia Computer Science, 65, 961–970.

McKinnon, A., Browne, M., Whiteing, A., Piecyk, M. (2018). Žalioji logistika: kaip sumažinti žalą aplinkai. Vilnius: Technika.

Meidutė, I. (2012). McKinnon, A., Browne, M., Whiteing, A., Piecyk, M. (2018). Žalioji logistika: kaip sumažinti žalą aplinkai. Vilnius: Technika.

Palšaitis, R. (2011). Tarptautinio verslo transportinis logistinis aptarnavimas. Vilnius: Technika.

Paulauskas, V. (2007). Logistika. Klaipėda: KU.

Podvezko, V. (2005). Ekspertų įverčių suderinamumas. Technological and Economic Development of Economy, 9 (2), 101–107.

Grawe, S. J., Daugherty, P.J., Roath, A.S. (2011). Knowledge Synthesis and Innovative Logistics Processes: Enhancing Operational Flexibility and Performance. Journal of Business Logistics 32(1), 69–80.

Sanchis-Pedregosa, C., Machuca, J. A.D., González-Zamora, M. (2018). Determinants of success in transport services outsourcing: empirical study in Europe. The International Journal of Logistics Management, 29(1), 261–283.

Surdu, I., Mellahi, M., Glaister, K. (2018). Emerging market multinationals’ international equity-based entry mode strategies: Review of theoretical foundations and future directions. International Marketing Review, 35(2), 342–359.

Urbonas, A. J. (2014). Tarptautinė logistika. Teorija ir praktika. Kaunas: KTU leidykla Technologija.

Vasiliauskas, A. V. (2013). Krovinių vežimo technologijos. Klaipėda: Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija.

Vengrauskas, V., Langvinienė, N. (2008). Tarptautinis verslas, Technologija: Kaunas.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.