KŪRYBINGUMO IR KITŲ SU KŪRYBA SUSIJUSIŲ ŽODŽIŲ APIBRĖŽČIŲ DISKURSO ANALIZĖ LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNUOSE

Aurelija Ganusauskaitė, Agnė Blažienė, Jolita Vveinhardt

Abstract


Straipsnio tikslas – aptarti terminų kūrybingumas ir kūrybiškumas ir kitų su jais susijusių terminų (kūryba, kūrimas, kūriniai, kūrėjas, kūrybinis, kūrybiškas, kūrybingas) darybines reikšmes, išanalizuoti minėtų žodžių apibrėžtis žodynuose ir išsiaiškinti apibrėžimo pateikimo situaciją lietuvių kalbos žodynuose. Mokslininkai bei įvairių sričių praktikai pastaruosius terminus vartoja nesiremdami žodynuose pateiktais terminų apibrėžimais, o pasikliauja savo subjektyvia, taip pat kitų mokslininkų darbuose ar žiniasklaidoje dažnai vyraujančia, tačiau ne visuomet teisinga, vieno ar kito termino vartosena. Straipsnyje analizuojama žodžių kūrybingumas, kūrybiškumas ir kitų su jais susijusių žodžių kūryba, kūrimas, kūriniai, kūrėjas, kūrybinis, kūrybiškas, kūrybingas darybiniai ryšiai, taip pat šių žodžių apibrėžtys žodynuose bei žodynuose apibrėžti su šiais žodžiais sudaryti junginiai. Siekiant išsiaiškinti terminų apibrėžimo pateikimo situaciją, naudotas mokslinės literatūros ir žodynų turinio lyginamosios analizės bei apibendrinimo metodai. Tyrimo rezultatai rodo, kad iš veiksmažodžio kurti išvesti daiktavardžiai kūrimas, kūryba, kūrėjas ir kūrinys turi aiškias reikšmes bei žodynuose pateiktus apibrėžimus, kalbos vartotojui nekyla sunkumų vartojant šiuos žodžius. Būdvardžių kūrybinis ir kūrybiškas kalbos vartotojams kelia sunkumų dėl panašių ir sunkiai atskiriamų darybinių reikšmių, o šių žodžių apibrėžtys žodynuose vartotojui nepalengvina suvokimo, kurioje situacijoje vartoti šiuos žodžius. Būdvardžių kūrybiškas ir kūrybingas vartojimas nekelia sunkumų, nes darybinės reikšmės yra aiškiai atskiriamos, tačiau sunkumų kyla vartojant iš šių būdvardžių išvestus daiktavardžius kūrybiškumas ir kūrybingumas. O žodynuose pateiktos panašios apibrėžtys neleidžia kalbos vartotojui aiškiai suvokti, kurioje situacijoje vartoti šiuos žodžius. Žodynuose pateiktos su kūryba susijusių žodžių / terminų junginių apibrėžtys pateikiamos fragmentiškai, žodynuose pateikiama mažuma junginių apibrėžimų, o tai taip pat kalbos vartotojui sukelia sunkumų aiškiai suvokti kaip šiuos junginius taisyklingai vartoti.

Keywords


kūrybingumas, kūrybiškumas; kūrybinis; kūrybingas; kūrybiškas

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.