Į KITAS ES VALSTYBES NARES TIEKIAMOMS PREKĖMS NULINIO PROCENTO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TAIKYMAS:PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI

Audronė Žemeckė-Milašauskė

Abstract


LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymas leidžia taikyti 0 procentų PVM tarifą prekėms, kurios tiekiamos į kitą valstybę narę, tačiau šios nuostatos taikymas neretai sukelia daug sunkumų, o ir mokesčių administratorius griežtai tikrina ar įmonė galėjo pritaikyti 0 procentų PVM tarifą. Akcentuotina, jog LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo taikymas šiuo aspektu pastaraisiais metais Lietuvos Respublikoje sąlygojo didelį skaičių mokestinių ginčų, kylančių dėl mokesčių mokėtojams apskaičiuojamo PVM. Straipsnyje analizuojama 0 procentų PVM tarifo taikymas į kitas ES valstybes nares teikiamoms prekėms, mokesčių administratoriaus reikalavimų pagrįstumas įrodymams, kuriuos privalo pateikti tiekėjas bei iš šio proceso kylanti problematika. Atsižvelgiant tiek į Lietuvos Respublikoje, tiek ES šalyse, šiuo klausimu, egzistuojančią problematiką 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo 0 procentų PVM tarifo taikymo apskaičiavimą reglamentuojančių ES teisės aktų pasikeitimai. Pakeistas ir nuo 2020-01-01 įsigalioja Direktyvos 2006/112/EB 138 straipsnis1 bei nuo 2020-01-01 įsigaliojo 2018-12-04 Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1912, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 282/2011 dėl PVM administravimo nuostatos.2 Finansų ministerija parengė atitinkamas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas, kurios įsigaliojo nuo 2020 metų sausio mėn.1 d. Prieita išvados, jog naujasis teisinis reguliavimas galėtų išspręsti su 0 procentų PVM tarifo taikymu kylančias problemas, tačiau tik ateityje suformuota LVAT praktika tiksliai atskleis šios srities teisės aktų taikymo ypatumus.

Keywords


Nulinio procento pridėtinės vertės mokesčio tarifas; prekės tiekėjas; mokesčių administratorius - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.