BIOGRAFIJOS SUFORMUOTOS SAVAIMINIO MOKYMOSI STRUKTŪROS SĄSAJA SU PEDAGOGO PROFESINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMUSI

Giedrė Paurienė

Abstract


Šiame straipsnyje akcentuojamos biografinių aplinkybių nulemtos patirtys, sąlygojusios pedagogo individualią savaiminio mokymosi struktūrą. Remiantis žmonių biografijomis, galima teigti, kad didelė dalis žmogaus gyvenimo etapų, žvelgiant į juos kaip į visumą, pateikia prasmingą kontekstą, padedantį suprasti pedagogų savaiminio mokymosi procesus ir atskleidžiantį jų sąsajas su profesinės kompetencijos ugdymusi. Straipsnio tikslas – atskleisti biografinų aplinkybių sąlygojamą pedagogo individualią savaiminio mokymosi struktūrą, vedančią į pedagogo profesinės kompetencijos ugdymąsi. Kokybinio tyrimo duomenų analizė ir rezultatai remiasi abdukcinės teorijos konstravimo tyrimo logika pagal Peirce bei Grindžiamosios teorijos metodologija pagal Strauss ir
Corbin.


Keywords


pedagogas; savaiminis mokymasis; mokymosi struktūra; biografija; profesinės kompetencijos ugdymasis

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.