TAPSMAS PEDAGOGU VYKDANT SAVO PAŠAUKIMĄ KAIP INFORMALIOJO MOKYMOSI SĄLYGA

Giedrė Paurienė

Abstract


Šiame straipsnyje akcentuojamos biografinių aplinkybių nulemtos patirtys, paskatinusios individus rinktis pedagogo profesiją vykdant savo pašaukimą. Remiantis žmonių biografijomis, galima teigti, kad didelė dalis žmogaus gyvenimo etapų, žvelgiant į juos kaip į visumą, pateikia prasmingą kontekstą, galintį padėti suprasti pašaukimo fenomeną ir atskleisti jo sąsajas su profesijos kompetencijų ugdymusi mokantis informaliai. Straipsnio tikslas – atskleisti asmens išgyvenamą pašaukimą ir sprendimą tapti pedagogu kaip vieną iš sąlygų, skatinančių informaliojo mokymosi pasireiškimą bei vedančią į profesijos kompetencijų ugdymąsi. Kokybinio tyrimo duomenų analizė ir rezultatai remiasi abdukcinės teorijos konstravimo tyrimo logika pagal Peirce bei Grindžiamosios teorijos metodologija pagal Strauss/Corbin.


Keywords


profesinis pašaukimas; profesijos pasirinkimas; informalusis mokymasis; profesijos kompetencijų ugdymasis; biografija

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.