NOTARIATO VEIKLOS TEISINIO REGULIAVIMO SOCIALINIS VEIKSMINGUMAS

Asta Kasparavičienė, Danguolė Seniutienė

Abstract


Šiame straipsnyje analizuojamas notariato veiklos principai, kurių tinkamas taikymas ir aiškinimas aktualus ne tik notarams, bet ir teismų praktikoje, vertinant atliktų notarinių veiksmų teisėtumą, taip pat svarstant notarų atsakomybės klausimus, bei teisinis reguliavimas jo socialinio veiksmingumo vertinimo kontekste. Straipsnio tikslas – atskleisti notariato veiklos teisinio reguliavimo socialinio veiksmingumo teisines ir socialines problemas. Tikslo atskleidimui keliami uždaviniai: išnagrinėti notariato veiklos teisinio reguliavimo sampratą, atskleidžiant notariato teisinę prigimtį, ištiriant veiklos teisinio reguliavimo principus; atskleisti notarų teisių, pareigų ir atsakomybės bei veiklos kontrolės reguliavimo iššūkius, vadovaujantis parengta notarų profesinės etikos nuostatų ir tarnybinių nusižengimų pažeidimų analize.


Keywords


notariatas; notaras; notariato veiklos teisinis reguliavimas; socialinis veiksmingumas

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.