VIEŠOJO SEKTORIAUS INSTITUCIJŲ VEIKLOS TOBULINIMAS TAIKANT SUBALANSUOTŲ RODIKLIŲ SISTEMĄ:POLICIJOS KOMISARIATO ATVEJIS

Milita Vienažindienė, Živilė Kochanskaitė

Abstract


Viešasis sektorius yra svarbus visuomenės socialinio ir ekonominio gyvenimo elementas, sprendžiantis visuomenei aktualias problemas ir užtikrinantis būtiniausių visuomenės poreikių patenkinimą. Atitinkamai visuomenė suinteresuota šio sektoriaus institucijų veiklos efektyvumu ir veiksmingumu, kurį pasiekti galima nuolat vertinant institucijų veiklą, nustatant problemas ir planuojant tobulinimą. Straipsnyje analizuojama viešojo sektoriaus institucijų veiklos planavimo ir tobulinimo problematika subalansuotų rodiklių sistemos pagrindu. Pristatoma strateginio planavimo reikšmė ir veiklos vertinimo svarba, charakterizuojama subalansuotų rodiklių sistema, kaip viena iš institucijų veiklos planavimo ir tobulinimo metodikų, pagrindžiamos jos taikymo galimybės policijos komisariato atveju. Remiantis atlikta mokslinės literatūros analize, straipsnio autorės pateikia teorinį institucijų veiklos planavimo ir tobulinimo subalansuotų rodiklių sistemos pagrindu modelį, iliustruojantį ryšį tarp viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo proceso etapų ir atskirų institucijos veiklos sričių įvertinimo, strateginių tikslų atskirų perspektyvų performulavimo ir konkrečios institucijos bendros veiklos pagerinimo. Straipsnyje pristatomas autorių parengto teorinio modelio pritaikymo policijos komisariate atvejis ir tyrimo rezultatai.

Keywords


viešasis sektorius; strateginis veiklos planavimas; veiklos vertinimas; tobulinimas; subalansuotų rodiklių sistema

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.