BAUDŽIAMOSIOS BYLOS IŠKĖLIMO STADIJOS LIKVIDAVIMO PASEKMĖS

Petras Ancelis

Abstract


Autorius anksčiau ne kartą jau rašė apie Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse (2002 m., toliau sutrumpintai BPK) įtvirtintą ydingą ikiteisminio tyrimo pradėjimo procesinę tvarką(1) , kuri iš esmės panaikino prieš tai galiojusią baudžiamosios bylos iškėlimo stadiją. Vėliau keletą kartų įstatymo leidėjo buvo priimti nurodyto įstatymo pakeitimai, tačiau ir tai ištaisyti susiklosčiusios situacijos iš esmės pakeisti nepadėjo. Nurodytą netinkamą teisinį reguliavimą taip pat buvo bandoma spręsti poįstatyminiais aktais: Generalinio prokuroro įsakymais patvirtintomis rekomendacijomis ar policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos generalinio komisaro įsakymais, tačiau pastarieji praktinėje ikiteisminio tyrimo veikloje sukėlė dar didesnę sumaištį. Tai inspiruoja išnagrinėti ir atskleisti iškilusias naujas tendencijas ir pavojus įgyvendinant nukentėjusiųjų teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo ir kt. (BPK 44 str.10 d.). Be to, autorius negali nereaguoti į vieno iš aktyviausių galiojančio ydingo BPK projekto rengėjų doc. dr. Prano Kuconio paskelbtą tendencingą publikaciją apie jo savaip traktuojamą ikiteisminio tyrimo pradėjimo teisinio reglamentavimo raidą(2)

Keywords


baudžiamasis procesas; baudžiamosios bylos iškėlimo stadija; ikiteisminio proceso pradėjimo (nepradėjimo) reglamentavimas

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.