ELEKTRONINĖS ERDVĖS SAUGUMO EKONOMINIAI ASPEKTAI

Darius Amilevičius

Abstract


Elektroninės erdvės saugumo ekonomika - nauja ekonomikos mokslo sritis, apimanti už ją anksčiau atsiradusias saugumo ekonomiką ir informacijos ekonomiką. Užsienio mokslininkai jau kuris laikas pabrėžia, kad kibernetinio saugumo neįmanoma pasiekti vien technologinėmis priemonėmis. Tai tarpdisciplininių studijų, kur ekonomika užima svarbią vietą, objektas. Daug šios srities problemų galima žymiai geriau paaiškinti ekonomikos kalba (viešosios gėrybės, informacijos asimetrija ir t.t.), o ekonominė logika sudaro prielaidas ribotus išteklius naudoti išmintingai, apsaugant individus, įmones ir organizacijas nuo kibernetinių atakų, bei pasirinkti optimalų investicijų į kibernetinį saugumą dydį. 2011 m. patvirtintoje pirmoje Nacionalinėje elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011 - 2019 metams programoje stinga dėmesio ekonominio pagrįstumo, mokslinio pagrįstumo ir teisėtumo principų sinerginei sąveikai, todėl investicijų į kibernetinį saugumą dydžio klausimas lieka atviras politinėms manipuliacijoms. Straipsnyje šios problemos svarstomos iš elektroninės erdvės saugumo ekonomikos taško, ieškant ekonominio pagrindo investicijų dydžio ir investavimo krypčių sprendimam.

Keywords


elektroninė erdvė; elektroninės erdvės saugumas; elektroninės erdvės saugumo ekonomika; elektroniniai nusikaltimai; viešoji gėrybė; privati gėrybė

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.