NARKOTIKŲ VARTOJIMO KRIMINALIZAVIMO POREIKIS IR TENDENCIJOS ES ŠIANDIENINĖS GLOBALIZACIJOS KONTEKSTE

Edita Gruodytė

Abstract


Vienas tiesiogiai su globalizacija sietinas reiškinys, tai narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo ir su tuo susijusių kitų nusikalstamų veikų plitimas pasaulyje. Lietuvoje numatyta administracinė atsakomybė už narkotikų vartojimą be gydytojo priskyrimo. Tuo tarpu už dalį tiesiogiai su narkotikų vartojimu susijusių veikų# narkotinių ir psichotropinių medžiagų įgijimą ir laikymą nedideliais kiekiais, įsigaliojus naujam baudžiamajam kodeksui, Lietuvoje nustatyta tiek baudžiamoji, tiek administracinė atsakomybė. Straipsnio autorė, analizuodama faktinę situaciją, susijusią su narkotikų vartojimu tiek pasaulyje, tiek ES atskirose valstybėse, tyrinėdama JT politiką šiuo klausimu bei galiojančių konvencijų nuostatas, gilindamasi į ES vykdomą politiką bei valstybių narių įstatymus bei praktiką siekia atsakyti ar tikslinga ir kokiomis priemonėmis reglamentuoti narkotikų neteisėtą vartojimą ir su juo tiesiogiai susijusias veikas# narkotikų laikymą ir turėjimą. Mokslinių tyrimų pagrindu daroma išvada, kad Lietuvoje pakaktų už narkotikų vartojimą ir jų laikymą ar turėjimą nedideliais kiekiais nustatyti administracinę atsakomybę.


Keywords


narkotikai; narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas; baudžiamoji atsakomybė; kriminalizavimas

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.