KIOTO PROTOKOLO PERSPEKTYVOS KOVOS SU KLIMATO KAITA KONTEKSTE

Žana Vašcova

Abstract


Straipsnyje analizuojamas Kioto protokolo, skirto klimato atšilimo problemoms spręsti, nuostatų atitikimas šių dienų realijoms ir šio dokumento veikimo perspektyvos. Straipsnyje aptariamos dvi pagrindinės problemos, apsunkinančios Kioto protokolo įgyvendinimą, tai nevienodai paskirstyta įsipareigojimų našta valstybėms bei ekonominio protokolo naudingumo vertinimas. Šiuo metu būtent ekonomiškai besivystančios valstybės yra didžiosios teršėjos, tačiau Kioto protokolas neįpareigoja šių valstybių imtis privalomų priemonių mažinti oro taršą ir nenumato priemonių, kaip įpareigoti ekonomiškai sustiprėjusias valstybes įsipareigoti mažinti išmetamų teršalų kiekį. Atskiros valstybės atsisako įgyvendinti Kioto protokolą, motyvuodamos jo vykdymo ekonominiu nuostolingumu. Straipsnyje daroma išvada, kad ši pozicija yra nepagrįsta ir naudojama kaip politinis įrankis. Taip pat daroma išvada, kad be ekonomiškai besivystančių valstybių dalyvavimo Kioto protokolo įgyvendinime nėra įmanoma suvaldyti klimato atšilimo proceso.

Keywords


Kioto protokolas; klimato atšilimas; lankstieji Kioto protokolo mechanizmai

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.