SMURTO KONTROLĖS LIETUVIŠKAME SAITYNE SĄRYŠIS SU SEMANTINIŲ IR KALBOS TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA

Darius Amilevičius

Abstract


Elektroninėje erdvėje sparčiai plinta nekontroliuojamas elektroninis smurtas. Elektrononės kontrolės objekto – informacijos – kiekis saityne irgi sparčiai didėja. Esami skaičiavimo metodai jau nesugeba jo apdoroti. Nors vis didėja informacijos dalis, perduodama vaizdu ir garsu, bet tekstas išlieka pagrindine informacijos perdavimo forma. Didelius kiekius tekstinės informacijos ar kitokių nestruktūrizuotų duomenų analizuojančios teisėsaugos bei viešojo saugumo užtikrinimo institucijos susiduria su problema, vykdydamos informacijos lietuvių kalba paiešką ir analizę – nėra veiksmingų prasminės (semantinės) teksto paieškos ir analizės priemonių, pritaikytų dirbti su lietuvių kalbos tekstais ir duomenimis. Reikalingos kokybiškai naujos, semantinės ir kalbų technologijos, kurios mokėtų analizuoti ir apibendrinti informaciją pagal jos prasmę. Atlikus tyrimą nustatyta, kad Lietuvos mokslininkai jau pajėgūs sukurti ir įdiegti semantinių ir kalbos technologijų naujoves, būtinas teisėsaugos bei viešąjį saugumą uţtikrinančioms institucijoms. Tačiau tai padaryti kliudo vėluojančios valstybės strateginės programos ir priemonės, bendros kalbos technologijų išteklių ir įrankių vystymo koncepcijos nebuvimas, nepakankamos valstybės investicijos į semantinio pasaulinio tinklo technologijas, ribotas bendradarbiavimas tarp privataus ir viešojo sektoriaus, bei akademinės bendruomenės.

Keywords


elektroninio smurto kontrolė; semantinės technologijos; kalbos technologijos; saugumas elektroninėje erdvėje

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.