VISUOMENĖS DALYVAVIMAS BAUDŽIAMAJAME PERSEKIOJIME

Petras Ancelis

Abstract


Saugumo problema labai aktuali kiekvienam žmogui. Svarbu ir tai, kaip tas saugumas pasiekiamas. Vienas iš būdų tai padaryti – skatinti pačių žmonių norą apsaugoti save ir kitus. Užsienio valstybių patirtis liudija, jog pilietinės savisaugos iniciatyvos veikia puikiai. Ypač svarbu pripažinti (suvokti), kad už viešą saugumą atsakinga ne vien policija o visa bendruomenė. Kiekvienas žmogus visuomenėje turi atlikti tam tikrą vaidmenį, būti pilietiškam, elgtis nepažeidžiant kitų asmenų teisių, siekti užkirsti kelią nusikaltimui ir padėti aiškinant nusikalstamas veikas. Autorius savo straipsnyje nagrinėja visuomenės dalyvavimo užkardant ir atskleidžiant jau padarytas veikas teisines ir kitas prielaidas, tradicines ir naujausias visuomenės pasitelkimo ir bendradarbiavimo formas, pateikia išvadas kaip šitokio bendradarbiavimo procesas turėtų būti tobulinamas.

Keywords


visuomenė; nusikalstamų veikų prevencija; baudžiamasis persekiojimas

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.