TARPKULTŪRINĖ KOMPETENCIJA IR JOS UGDYMAS PAREIGŪNŲ RENGIME

Giedrė Paurienė

Abstract


Siekiant tobulinti teisėsaugos tarnybų profesinę veiklą vykstant integracijai į Europos Sąjungą bei globalizacijos procesams Lietuvoje, integruota pareigūno profesinės kompetencijos dalimi turėtų tapti tarpkultūrinė kompetencija. Straipsnyje aptariama tarpkultūrinės kompetencijos samprata ir išskiriamos jos dimensijos, akcentuojant jų galimybę varijuoti priklausomai nuo tikslinės grupės. Remiantis mokslinės literatūros analize bei teisėsaugos pareigūnų veiklos ypatumais, atskleidžiama tarpkultūrinės kompetencijos raiška pareigūnų rengimo kontekste, pateikiama tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo pedagoginė strategija, apimanti kultūrų palyginimo, kultūrų koegzistencijos ir antirasizmo sritis.

Keywords


tarpkultūrinė kompetencija; pareigūnų rengimas; profesinė kompetencija; ugdymo pedagoginė strategija

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.