Lukianskaitė, Nelė, Mykolas Romeris University, Lithuania