POSIDEV“ projektas tai longitudinis „Pozityvios jaunimo raidos stiprinimo mechanizmai socialinių - ekonominių transformacijų kontekste (POSIDEV)“ tyrimas

 

MRU Psichologijos instituto mokslininkai atlieka tęstinį (longitudinį) tyrimą POSIDEV, kuriuo siekiama atskleisti ir stiprinti mechanizmus, įtakojančius pozityvią jaunimo raidą perėjimo iš paauglystės į jaunystę metu socialinių-ekonominių transformacijų kontekste. Siekiama atskleisti veiksnius, kurie sudaro sąlygas sėkmingam jauno žmogaus adaptavimuisi ir funkcionavimui sudėtingomis socio-ekonominėmis sąlygomis, ir remiantis tomis žiniomis, pasiūlyti jaunimo politikos tobulinimo strategijų, skirtų jaunimo galių stiprinimui bei kūrimui, gaires. Pagrindiniai tyrimo tikslai yra: (1) nustatyti pozityvios jaunimo raidos pereinant iš paauglystės į jaunystę mechanizmus, atliekant tęstinį (longitudinį) tyrimą; (2) sukurti intervencinę programą, siekiant sustiprinti jaunimo pozityvios raidos kompetencijas.

 

Tyrime dalyvauja apie 1800 Utenos apskrities vyresnių klasių moksleivių. Pradėsime tirti 9 – 12 klasių moksleivius (pirmo tyrimo metu.) Siekiant įvertinti dalyvių funkcionavimą ir gerovę, jie bus apklausiami tris kartus: 2012, 2013 ir 2014 metais. Tyrimo rezultatai bus skelbiami mokslinėse publikacijose ir konferencijose.

 

Mokslinio tyrimo vadovė: prof. dr. Rita Žukauskienė.

 

Tyrimui leidimą suteikė Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija

 

 

Mokslinis tyrimas finansuotas/finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę

Joomla Templates by Joomla51.com