MYKOLO ROMERIO universitetas

 

Doc. Antano Kero tinklalapis

 

 

GYVENIMO APRAŠYMAS

SVARBESNĖS MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

STUDENTAMS

KONTAKTAI

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

GYVENIMO APRAŠYMAS

 

Gimė Utenoje, Lietuva.

Pilietybė: Lietuvos Respublikos

Tautybė: lietuvis

Šeimyninė padėtis: vedęs

 

Kalbos:

lietuvių – gimtoji,

 

rusų – gerai,

 

anglų – vidutiniškai.

 

Išsilavinimas 

 

Baigė Kauno politechnikos institutą, radioelektronikos fakultetą, inžinierius, 1965 m.

Specialybė: radiotechnika, radioinžinierius.

 

Akademiniai laipsniai ir vardai

 

Mokslo laipsnis - technikos mokslų kandidatas, techninė kibernetika, Kauno politechnikos institutas, 1971 m. Nostrifikuotas į daktaro (technologijos mokslai) mokslinį laipsnį 1993 m.

 

Pedagoginis mokslo vardas – docentas, Vytauto Didžiojo universitetas, 1997 m.

 

Mokslo vardas – vyresnysis mokslinis bendradarbis. Vyresniojo mokslinio bendradarbio atestatas išduotas Aukščiausiosios atestacinės komisijos prie SSSR Ministrų Tarybos 1978 m.

Atestatas įregistruotas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 1995 m.

 

DARBOVIETĖS IR PAREIGOS

 

Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslinio tyrimo institutas:

 

sektoriaus vedėjas

1974 m.  – 1989 m.

 

 

Lietuvos mokslinės techninės informacijos ir techninės ekonominės analizės mokslinio tyrimo institutas (vėliau – Lietuvos informacijos institutas):

 

skyriaus vedėjas

1989 m. – 1995 m.

instituto mokslinis sekretorius

1991 m. – 1995 m.

 

 

Mykolo Romerio universitetas (anksčiau buvę Lietuvos teisės akademija ir Lietuvos teisės universitetas):

katedros docentas

1995 m. – 1998 m.

Universiteto sekretorius

1998 m. – 2006 07

Informatikos ir statistikos katedros docentas

2005 m. – 2008 m.

Elektroninio verslo katedros docentas

2009 m.

 

 

PROFESINĖ PATIRTIS

 

Mokslinių interesų kryptys

 

Informacinės visuomenės plėtra, informacinė politika ir jos teisiniai aspektai. Informacinės visuomenės plėtros strategija. Kompiuterių tinklai ir informacinės technologijos studijų procese.

 

 

Mokslinio darbo patirtis, dalyvavimas projektuose ir konferencijose

 

Dalyvauta, rengiant Valstybinio informatikos vystymo kompiuterizavimo pagrindu koncepciją 1989 m. – 1990 m., šią Koncepciją rengusio laikino kūrybinio kolektyvo vadovo pavaduotojas.

 

Dalyvauta, ekspertu rengiant Lietuvos informacinės infrastruktūros kūrimo projektą “Lietuva – 2000” (nuo 1991 m.).

 

Dalyvauta bendrame su užsienio šalimis projekte:

Danija, Danijos technologijos institutas, Lietuva, Latvija, Estija (“Feasibility study concerning technological services for industry and trade in the Baltic States”, 1992 m. – 1993 m.). Lietuvos darbo grupės vadovas.

 

Dalyvauta Europos Tarybos finansuotame bendrame su užsienio šalimis projekte:

Didžioji Britanija, Vokietija, Suomija, Lietuva, Latvija, Estija (1995 m.)

 

Dalyvauta TEMPUS PHARE projekte (1999 – 2001 m.), šio projekto darbo grupės vadovo pavaduotojas.

 

Stažuotė Lundo universitete, Švedija (1999 m.)

 

Skaityta moksliniai pranešimai tarptautinėse konferencijose ir seminaruose Kopenhagoje, Varšuvoje, Vilniuje, Klaipėdoje, Rygoje, įvairiose respublikinėse ir tarprespublikinėse konferencijose Kaune, Vilniuje, Jerevane, Tiumenėje, Novosibirske, Kijeve, Maskvoje, tarptautiniame ekonominiame forume Vilniuje.

Į pradžią

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

SVARBESNĖS MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

1990 m. – 2008 m.

 

 

1. Antanas Keras, Valerijus Keras. Development of information society in the context of growing GDP – recenzuojamame leidinyje European integration studies, 2008, Nr. 2, p. 46-52, ISSN 1822-8402. Leidinys numatomas įtraukti į tarpautines mokslo duomenų bazes.

 

2. Antanas Keras, Valerijus Keras. Legal component in problematic structure of programmes of scientific-technical economic progress – recenzuojamame leidinyje European integration studies, 2007, Nr. 1, p.15-21, ISSN 1822-8402.

 

3. Antanas Keras. Valstybinio informatikos vystymo kompiuterizavimo pagrindu koncepcijos kūrimas - Mokslo ir technikos raida Lietuvoje: 11-osios mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. gruodžio 6 d., pranešimai, p. 230-235. Vilnius: Technika 2007

 

4. Antanas Keras, Valerijus Keras. Informacijos trikdžių trumpalaikiai dividendai ir ilgalaikiai socialiniai nuostoliai, 176 – 183 psl. – Monografija “Šiuolaikinė filosofija: globalizacijos amžius”, LTU, 2004, 332 psl. ISBN 9955-563-07-8.

 

5. Antanas Keras, Rimantas Petrauskas. Informacinė visuomenė ir elektroninė valdžia, 84 – 96 psl. – Monografija “Globalizacija: taikos kultūra, žinių visuomenė, tolerancija”, LTU, 2003, 299 psl. ISBN 9955-563-07-9.

 

6. Valerijus Keras, Antanas Keras. Technogeniniai nusikalstamumo iššūkiai postindustrinėje visuomenėje, 200 – 206 psl. – Monografija “Globalizacija: taikos kultūra, žinių visuomenė, tolerancija”, LTU, 2003, 299 psl. ISBN 9955-563-07-9.

 

7. Antanas Keras, Rimantas Petrauskas. Informacinės visuomenės iššūkiai rengiant teisininkus, 118-132 psl. - Monografija „Informacinių technologijų visuomenė: humanitarinės interpretacijos“, LTU, 2002, 184 psl. ISBN 9955-442-87-5.

 

8. Valerijus Keras, Antanas Keras. Nusikalstamumas ir jo prevencijos plėtra, 320-330 psl. - Monografija “Teisiniai medicininiai smurto aspektai”, LTU, 2002, 330 psl. ISBN 9955-442-85-9.

 

9.Antanas Keras, Egidijus Kurapka, Alvydas Šakočius. Let’s work together: experience of the common training of officials for the legal system reform in Lithuania // Policing in Central and Eastern Europe: Ethics, Integrity and Human Rights. Edited by Milan Pagon. ISBN 961–6230-22-0. Ljubljana: College of Police and Security studies, 2000, p.455-465.

 

10. Antanas Keras, Egidijus Kurapka, Alvydas Šakočius. Training of officials for the implementation of community policing and development of the civic society in Lithuania // Policing in Central and Eastern Europe: Organizational, Managerial, and Human Resource Aspects. Edited by Milan Pagon. ISBN 961–6230-10-7. Ljubljana: College of Police and Security studies, 1998, p.145-154.

 

11.Antanas Keras, Egidijus Kurapka, Rimantas Petrauskas. Informacinės visuomenės kūrimo, informacinių technologijų taikymo ir informacinių technologijų teisės plėtros tendencijos Europos Sąjungoje. ISBN 9955-442-40-9. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto leidybos centras, 2001, 68 p.

 

12. Antanas Keras, Rimantas Petrauskas. Informacinės technologijos ir teisė kuriant informacinę visuomenę // Teisinės valstybės link. Jurisprudencija. Mokslo darbai. ISSN 1392-6195. Vilnius: Lietuvos teisės akademija, 2000, 15(7) tomas, p. 104-110

 

13. Rimantas Petrauskas, Antanas Keras. Informacinių technologijų taikymas tiriant nusikaltimus// Jurisprudencija. Mokslo darbai. ISSN 1392-6195. Vilnius: Lietuvos teisės akademija, 1998, 9(1) tomas, p. 110-119.

 

14. I.Dainauskienė, J.Galginaitis, A.Keras, J.Novickas, T.Petuchova, K.Vaitkevičienė.  Informacinė politika ir jos teisiniai aspektai. ISBN 9986-12-008-X. Vilnius, LII, 1994, 104 p.

 

15. Informacinė politika: principai, metodai ir praktika (užsienio šalių patirtis). Parengė J.Novickas, A.Keras, N.Asmolkova, I.Dainauskienė, A.Mackevičius, J.Samuolytė. Vilnius: LII, 1991, 132  p.

 

16. Conception of state informatics development on the basis of computerization. Vilnius, LII, 1992, 20 psl. Bendraautoriai – L.Telksnys, J.Novickas ir kt.

 

17. Valstybinio informatikos vystymo kompiuterizavimo pagrindų koncepcija. Vilnius, LII, 1990, 73 psl. Bendraautoriai – L.Telksnys, J.Novickas ir kt.

 

18. The Lithuanian Scientific and Technical Information structure. Proceedings for COPE, IT’ 93. Copenhagen Information Technology Conference 1993 NordDATA. Copenhagen, 1993, 355-361 p. Bendraautoriai – Z.Kirklys, J.Novickas.

 

Į pradžią

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

STUDENTAMS

Seminarų planai

Rekomenduojama literatūra

Medžiaga paskaitoms

 

Į pradžią

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

KONTAKTAI

 

Mane galite rasti Mykolo Romerio universitete centriniuose rūmuose (Ateities g. 20)

Elektroninio verslo katedroje (403 kab., tel. (85) 2714 571)

 

El. paštas:  akeras@mruni.lt, antanas1k@yahoo.com

 

Į pradžią