MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
 

INFORMACINIS PAKETAS STUDENTAMS

Dalykas: Viktimologija (privalomas)
specializacija Baudžiamoji teisė ir kriminologija
1 kursas 1 semestras
Magistrantūros nuolatinės studijos
2013-2014 m. m.

 

Informacinis paketas Moodle aplinkoje

 

Anotacija

Dalyko tikslai
Viktimologinių tyrimų atlikimas ir rezultatų interpretavimas: ieškoti, atrinkti, nagrinėti ir analizuoti informaciją apie viktimizacijos procesus, kelti pagrįstas hipotezes, tyrimo uždavinius ir tikslus, juos įgyvendinti. Profesinė veikla: gebėjimas atsakingai, sąžiningai, kruopščiai ir skaidriai veikti nukentėjusiajam ar kitai socialinių procesų aukai padedant ginti savo teises.

Turinys
Viktimologijos mokslo samprata ir raida. Viktimologinė stebėsena. Viktimizacija ir viktimiškumas. Aukos problema. Aukų rūšys. Viktimologinė nusikaltimo aukos samprata. Viktimologinė žalos samprata. Socialinė žalos kaina ir jos komponentai. Reakcijos į socialinį konfliktą viktimologiniai aspektai. Viktimologinė prevencija. 

Rezultatai:
Geba įgytas viktimologines žinias panaudoti efektyvesniam socialinių problemų praktiniam sprendimui. Geba surinkti, susisteminti ir pateikti tiek mokslinio, tiek praktinio pobūdžio viktimologinę informaciją, suformuluoti kritines pastabas ir pateikti pasiūlymus. Žino pagrindinių viktimologinių tyrimų rezultatus ir geba jais pasinaudoti atliekant kitus viktimologinius tyrimus. Geba identifikuoti praktines viktimologines problemas ir jas spręsti, atsižvelgiant į visų suinteresuotų pusių poreikius.

Apie neveikiančias nuorodas ir kitas problemas praneškite el. paštu akiskis@mruni.eu. Ačiū.

Viktimologijos programa.

Paskaitų medžiaga

Seminarų planai

Reikalavimai atsiskaitymui:

  1. Aktyvus dalyvavimas seminaruose. Naudojama kaupiamųjų balų sistema. Plačiau apie ją informuojama per pirmąjį seminarą.

  2. Per egzaminą atsakymas į 2 klausimus iš Viktimologijos. Preliminarūs egzamino klausimai .

Vertinimas:

Seminarams pasibaigus, kaupiamųjų balų padidinti nebegalima.

Perlaikant egzaminą kaupiamieji balai, surinkti semestro metu, išlieka, jų pasididinti negalima, nebent pasirinktumėte kurso kartojimą, vėl lankytumėte paskaitas ir seminarus su kitomis grupėmis ir iš naujo kauptumėte kaupiamuosius balus.

Egzamino tvarka.

Rezultatai:

Papildoma informacija:

Nuorodos į literatūrą:

 

Konsultacijų, egzamino laikymo, perlaikymo laikas

 

 dr. Alfredas Kiškis
el. paštas akiskis@mruni.eu
mob. tel. (+370) 68614856.


Atgal į "Studentams"

Redaguota: 2014-01-08