VRM duomenų bazės

Medžiaga, paruošta dėst. V.Ivanausko

(VRM IRD direktoriaus pavaduotojo)

1998 09 01

Į "Teisė ir penitencinė veikla" 3 k.

Į "Teisė ir policijos veikla" 3 k.

 

Redagavo doktorantas A.Kiškis

 

Registruotų Lietuvoje transporto priemonių ir jų savininkų duomenų bazė

_______________________________________________________________

DB pavadinimas

1. Duomenų tvarkymo juridinis pagrindas:

LR VRM 1994 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 184 "Dėl egzaminų ir transporto apskaitos padalinių reorganizavimo";

LR Vyriausybės 1994 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 569 "Dėl kelių eismo saugumo sistemos";

LR VRM 1996 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr.511 "Dėl transporto priemonių valstybinio registravimo taisyklių patvirtinimo"

2. Duomenų tvarkymo tikslas, paskirtis:

Valdymas

Informavimas

3. Duomenų šaltiniai:

Kelių policijos egzaminų ir transporto apskaitos padaliniai

4. Tvarkomų duomenų grupės:

Transporto priemonių savininkai (fizinis asmuo arba organizacija)

Transporto priemonės

Transporto priemonių numeriai ir kitos automobilių dalys

Informacija apie:

 1. transporto priemonės įsigijimo būdą;
 2. transporto priemonės išregistravimą;
 3. valstybinio numerio,techninio paso,modelio arba agregatų,spalvos pakeitimą;
 4. savininko duomenų pasikeitimą

Kaupiama transporto priemonių registravimo istorija

5. DB aprašymas:

Transporto priemonių ir jų savininkų duomenų bazė sukurta transporto priemonių, transporto priemonių numerių kontrolei. Duomenų bazėje saugoma informacija apie transporto priemonių savininkus, transporto priemones, transporto priemonių registravimą, transporto priemonių numerius ir kitas automobilių dalis.

 1. DB naudotojai:

VRM Vadovybė; Policijos departamento prie LR VRM tarnybos: Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba, Kriminalinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras prie PD, Operatyvinės veiklos tarnyba, Personalo tarnyba, Operatyvaus valdymo tarnyba, Viešosios policijos tarnyba, Savivaldybių policijos tarnyba, Finansų tarnyba, Kelių policijos tarnyba, Transporto policijos tarnyba, Vystymo ir koordinavimo tarnyba; Personalo departamentas; Generalinė inspekcija; Kriminalistinių ekspertizių departamentas; Tardymo departamentas; Migracijos departamentas; Informatikos ir ryšių departamentas; Pasienio policijos departamentas; Vadovybės apsaugos departamentas; Mokesčių policijos departamentas; Specialiųjų tyrimų tarnyba; Sveikatos priežiūros tarnyba; Adresų ir informacijos biuras; URM; Generalinė prokuratūra ; miestų ir rajonų PK.

 

Vogtos transporto priemonės

______________________________________________________________

DB pavadinimas

1. Duomenų tvarkymo juridinis pagrindas:

2. Duomenų tvarkymo tikslas, paskirtis:

Valdymas

Informavimas

3. Duomenų šaltiniai:

Policijos komisariatai

Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras.

4. Tvarkomų duomenų grupės:

Vogtos autotransporto priemonės;

Vogti valstybiniai numeriai ir kitos automobilių dalys;

Savininkai (fizinis asmuo arba organizacija);

Nusikaltimo aprašymai;

Ypatingos žymės;

Informacija apie radimą

5. DB aprašymas:

Iš policijos komisariatų ir interpolo Lietuvos nacionalinio biuro gautų pranešimų budinti dalis suveda informaciją į centrinį kompiuterį.

6. DB naudotojai:

VRM Vadovybė; Policijos departamento prie LR VRM tarnybos: Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba, Kriminalinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras prie PD, Operatyvinės veiklos tarnyba, Personalo tarnyba, Operatyvaus valdymo tarnyba, Viešosios policijos tarnyba, Savivaldybių policijos tarnyba, Finansų tarnyba, Kelių policijos tarnyba, Transporto policijos tarnyba, Vystymo ir koordinavimo tarnyba ; Personalo departamentas; Generalinė inspekcija; Kriminalistinių ekspertizių departamentas; Tardymo departamentas; Migracijos departamentas; Informatikos ir ryšių departamentas; Pasienio policijos departamentas; Vadovybės apsaugos departamentas; Mokesčių policijos departamentas; Specialiųjų tyrimų tarnyba; Sveikatos priežiūros tarnyba; Adresų ir informacijos biuras; URM; Generalinė prokuratūra ; miestų ir rajonų PK.

 

Ginklai

_______________________________________________________________

DB pavadinimas

1. Duomenų tvarkymo juridinis pagrindas:

LR VRM 1993 07 01 įsakymas Nr. 473 "Dėl VRM Policijos departamento ir jo padalinių leidimų sistemai priklausančių ginklų centralizuotos apskaitos".

1998 06 16 VRM įsakymas Nr. 259 "Dėl ribotos civilinės apyvartos civilinių ginklų ir šaudmenų".

2. Duomenų tvarkymo tikslas, paskirtis:

Programos yra skirtos VRM PD Viešosios policijos padaliniams šaunamųjų ginklų registracijai taip pat nustatyti ginklo priklausomybę.

3. Duomenų šaltiniai:

Duomenų bazės "Ginklai" informacija įvedama bei koreguojama pagal šaunamųjų ginklų apskaitos kortelių G-1 ir G-2 (atsiųstų iš policijos komisariatų) duomenis

4. Tvarkomų duomenų grupės:

Ginklo: rūšis, šalis - gamintoja, markė, serija, numeris, kalibras, vamzdžių kiekis, paskirtis, nuosavybė, teisė medžioti, leidimas asmeniui, medžiotojo bilietas.

5. DB aprašymas:

DB "Ginklai" skirti šaunamųjų ginklų registracijai ir paieškai. DB yra saugoma informacija apie ginklo savininką (asmens kodas, vardas, pavardė, dokumento numeris, gyvenamoji vieta), patį ginklą (rūšis, šalis - gamintoja, markė, serija, numeris, kalibras, vamzdžių kiekis, paskirtis, nuosavybė, teisė medžioti) taip pat leidimą asmeniui (numeris, išdavimo data, galiojimo data, išdavė) ir medžiotojo bilietas (numeris, išdavimo data, galiojimo data, išdavė). DB "Ginklai" saugo informaciją ir apie ginklus, priklausančius saugos tarnyboms ir leidimus organizacijai.

6. DB naudotojai:

Vilniaus m. VPK, PD Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras, PD Kelių policijos tarnyba, PD Kriminalinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, PD Organizuotų nusikaltimų tyrimų tarnyba, PD operatyvaus valdymo tarnyba, PD operatyvinės veiklos tarnyba, PD Savivaldybių policijos tarnyba, PD Viešosios policijos tarnyba, PD Transporto policijos tarnyba, Generalinė inspekcija prie VRM, Mokesčių policijos departamentas, Pasienio policijos departamentas, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Tardymo departamentas, VRM vadovybė, Valstybės saugumo departamentas, Vadovybės apsaugos departamentas

 

Vogti ginklai

_______________________________________________________________

DB pavadinimas

1. Duomenų tvarkymo juridinis pagrindas:

1997 08 07 VRM įsakymas Nr. 391 "Dėl pavogtų, prarastų, surastų, paimtų pas sulaikytus arba suimtus asmenis, paimtų iš neteisėtos apyvartos, savarankiškai atiduotų, be šeimininkų, pagrobtų pas dingusių be žinios asmenis, surastų prie neatpažintų žmonių lavonų numeruotų bei su ypatingai būdingais požymiais daiktų centralizuotos apskaitos instrukcijos patvirtinimo".

2. Duomenų tvarkymo tikslas, paskirtis:

Automatizuotos vogtų ir konfiskuotų šaunamųjų ginklų apskaitos programos skirtos operatyviai įvesti, taisyti bei surasti informaciją apie pavogtą, rastą ginklą (jei tokia informacija yra). Padėti nustatyti ryšį su padarytu nusikaltimu, nustatyti savininką, nukentėjusįjį, kaltinamąjį ir kitus duomenis, būtinus nusikaltimo atskleidimui.

3. Duomenų šaltiniai:

Pagal korteles, užpildytas PK

4. Tvarkomų duomenų grupės:

Ginklo rūšis, markė, serija, numeris, kalibras, pagaminimo metai ir šalis, ypatumai ir dalys, priklausomybė. Taip pat ginklo įtraukimas į įskaitą ir paieškos nutraukimas.

5. DB aprašymas:

DB "Vogti ginklai" skirta VRM PD Viešosios policijos padaliniams bei kitoms policijos tarnyboms gauti informaciją apie pavogtus, konfiskuotus ar rastus ginklus. Taip pat galima gauti informaciją apie ginklo registraciją (jei tokia informacija yra DB " Ginklai").

6. DB naudotojai:

Policijos departamento Viešosios policijos tarnyba

 

Anksčiau teisti asmenys

_______________________________________________________________

DB pavadinimas

1. Duomenų tvarkymo juridinis pagrindas:

1985 m. VRM įsakymas Nr.046 "Dėl automatizuoto duomenų banko įdiegimo ir eksploatacijos".

 1. Duomenų tvarkymo tikslas, paskirtis:

Užklausų vykdymas.

 1. Duomenų šaltiniai:

Duomenų bazės informacija įvedama bei koreguojama pagal apskaitos kortelių IPK LC ir IPK PR (atsiųstų iš policijos komisariatų, įkalinimo įstaigų) duomenis.

 1. Tvarkomų duomenų grupės:

Asmens: asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo vieta, kūno sudėjimas, ypatingų žymių ir tatuiruočių išsidėstymas, pravardės, panašumai, patyrimai, elgesio ypatumai, apsimetimo būdai.

Nusikaltimo: nusikaltimo priemonės, pasikėsinimo objektai, patekimo būdai, smurtinių veiksmų metodai, realizavimo ir sukčiavimo būdai..

 1. DB aprašymas:

DB saugoma informacija: apie anksčiau teistus asmenis, kurie paleisti iš laisvės atėmimo vietų;

Priedas: 10p_ateisti.doc, 11p_neisaisk.doc.

6. DB naudotojai:

IRD darbuotojai.

 

Administracinės teisės pažeidėjai ('filtras')

_______________________________________________________________

DB pavadinimas

1. Duomenų tvarkymo juridinis pagrindas:

1986 m. lapkričio 10 d. VRM įsakymas Nr.215 "Dėl adm.teisės pažeidėjų, trauktų baudžiamojon atsakomybėn už pakartotinas per metus įvykdytus ATP centralizuotos apskaitos".

1997 m. gegužės 16 d. IRD nurodymas Nr.6/3-1473 "Dėl ATPK straipsnių sąrašo".

2. Duomenų tvarkymo tikslas, paskirtis:

Užklausimų vykdymas.

3. Duomenų šaltiniai:

Duomenų bazės informacija įvedama bei koreguojama pagal apskaitos kortelių AIS "Filtras"(atsiųstų iš policijos komisariatų) duomenis.

 1. Tvarkomų duomenų grupės:

Asmens (asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta), administracinio kodekso straipsnį, tarnybą sulaikiusį asmenį ir kokių imtasi priemonių.

 1. DB aprašymas:

Į kompiuterinę duomenų bazę įtraukiami šių kategorijų pažeidėjai kurie už pakartotinai per metus įvykdytus ATP gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn:

44 str. t.1 ; 90 str. ; 107 str. t. 2 ; 173 str. ; 182 str. ; 184 str. ; 192 str. ; 200 str. ; 201 str. ; 205 str. ; 206 str. ATPK.

Priedas: 12p_filtras.doc.

6. DB naudotojai:

IRD darbuotojai.

 

LR gyventojai

DB pavadinimas

1. Duomenų tvarkymo juridinis pagrindas:

Lietuvos Respublikos piliečio paso nuostatai, patvirtinti LR AT 1990 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr.1-766;

Lietuvos Respublikos imigracijos įstatymas, 1991 m. rugsėjo 4 d., Nr.1-1755'

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas, 1992 m. sausio 21 d. Nr.1-2237;

Lietuvos Respublikos įstatymas "Dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje", 1984 m. rugsėjo 4 d., Nr. 1-1750;

2. Duomenų tvarkymo tikslas, paskirtis:

Išduodamų asmens dokumentų kontrolė;

Duomenų teikimas LR gyventojų registrui;

3. Duomenų šaltiniai:

VRM Migracijos tarnybos, pasų poskyriai;

4. Tvarkomų duomenų grupės:

 1. Asmens kodas;
 2. Asmens vardas (vardai) ir pavardė (pavardės);
 3. Asmens gimimo vieta;
 4. Duomenys apie asmens tautybė;
 5. Duomenys apie asmens tėvus;
 6. Duomenys apie asmens sutuoktinius;
 7. Duomenys apie asmens vaikus;
 8. Duomenys apie asmens gyvenamąją vietą;
 9. Duomenys apie asmens galiojančius asmens dokumentus;
 10. Duomenys apie asmens negaliojančius asmens dokumentus (su dokumento nurašymo priežastimis);
 11. Duomenys apie asmens mirties faktą;

5. DB aprašymas:

LR gyventojų DB sukurta LR asmens dokumentų išrašymo kontrolei. DB saugomi duomenys apie asmenis, kuriems buvo išduoti LR asmens dokumentai. Čia tvarkoma informacija apie asmens kodą, vardą, pavardę, gimimo vietą, tautybę, dokumentus, tėvus, vaikus, sutuoktinius, gyvenamąją vietą ir kaupiama santuokų, gyvenamųjų vietų ir asmens dokumentų istorija. Žinodami asmens kodą arba asmens vardą, pavardę ir gimimo metus šią informaciją galime rasti paieškos formos pagalba.

6. DB naudotojai:

VRM Vadovybė; Policijos departamento prie LR VRM tarnybos: Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba, Kriminalinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras prie PD, Operatyvinės veiklos tarnyba, Personalo tarnyba, Operatyvaus valdymo tarnyba, Viešosios policijos tarnyba, Savivaldybių policijos tarnyba, Finansų tarnyba, Kelių policijos tarnyba, Transporto policijos tarnyba, Vystymo ir koordinavimo tarnyba ; Personalo departamentas; Generalinė inspekcija; Kriminalistinių ekspertizių departamentas; Tardymo departamentas; Migracijos departamentas; Informatikos ir ryšių departamentas; Pasienio policijos departamentas; Vadovybės apsaugos departamentas; Mokesčių policijos departamentas; Specialiųjų tyrimų tarnyba; Sveikatos priežiūros tarnyba; Adresų ir informacijos biuras; URM; Generalinė prokuratūra ; miestų ir rajonų PK.

 

Ieškomi asmenys

_______________________________________________________________

DB pavadinimas

 1. Duomenų tvarkymo juridinis pagrindas:

1996 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. 024. Dėl paieškos organizavimo.

 1. Duomenų tvarkymo tikslas, paskirtis:

Vykdyti paklausimus, rengti statistinius duomenis.

 1. Duomenų šaltiniai:

Miestų ir rajonų policijos komisariatai.

 1. Tvarkomų duomenų grupės:

Nusikaltėliai, dingę be žinios, skolininkai dėl alimentų išieškojimo, skolininkai dėl lėšų išieškojimo.

 1. DB aprašymas:

DB "Ieškomi asmenys" yra saugoma informacija apie paieškomą asmenį (asmens kodas, vardas, pavardė), paieškos bylos numeris, baudžiamosios bylos numeris, BK straipsnis, paieškos priežastis.

Priedas: 7p_iesk.doc.

 1. DB naudotojai:

VRM Vadovybė; Policijos departamento prie LR VRM tarnybos: Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba, Kriminalinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras prie PD, Operatyvinės veiklos tarnyba, Personalo tarnyba, Operatyvaus valdymo tarnyba, Viešosios policijos tarnyba, Savivaldybių policijos tarnyba, Finansų tarnyba, Kelių policijos tarnyba, Transporto policijos tarnyba, Vystymo ir koordinavimo tarnyba ; Personalo departamentas; Generalinė inspekcija; Kriminalistinių ekspertizių departamentas; Tardymo departamentas; Migracijos departamentas; Informatikos ir ryšių departamentas; Pasienio policijos departamentas; Vadovybės apsaugos departamentas; Mokesčių policijos departamentas; Specialiųjų tyrimų tarnyba; Sveikatos priežiūros tarnyba; Adresų ir informacijos biuras; URM; Generalinė prokuratūra ; miestų ir rajonų PK.

 

Užsieniečių, kurių buvimas Lietuvoje nepageidautinas, DB

DB pavadinimas

1. Duomenų tvarkymo juridinis pagrindas:

Lietuvos Respublikos įstatymas "Dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje", 1991 rugsėjo 04 d., Nr. 1-1750

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 spalio 21 d. nutarimas Nr. 797 "Dėl LR vizų išdavimo nuostatų patvirtinimo";

LR VRM 1997 rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 471 "Dėl užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į LR, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir naudojimo";

2. Duomenų tvarkymo tikslas, paskirtis:

Duomenų teikimas Policijos departamentui prie LR VRM, Pasienio policijos departamentui prie LR VRM, URM Konsuliniam departamentui, Valstybės saugumo departamentui ir kitoms valstybės institucijoms pagal raštišką jų prašymą.

3. Duomenų šaltiniai:

Policijos komisariatai;

Generalinė prokuratūra;

4. Tvarkomų duomenų grupės:

 1. Vardas ir pavardė
 2. Gimimo vieta
 3. Gimimo data
 4. Pilietybė

5. DB aprašymas:

Nepageidautinų asmenų DB kaupiama informacija apie asmenis, kurie gyvena LR neįforminę asmens dokumentų, pav. be vizų. Duomenis apie tokius asmenis galima rasti dirbant su Nepageidautinų asmenų paieškos forma.

6. DB naudotojai:

LRV; VRM Vadovybė; Policijos departamento prie LR VRM tarnybos: Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba, Kriminalinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras prie PD,Vilniaus zonos organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba, Operatyvinės veiklos tarnyba, Operatyvaus valdymo tarnyba, Viešosios policijos tarnyba, Savivaldybių policijos tarnyba, Transporto policijos tarnyba, Vystymo ir koordinavimo tarnyba ; Generalinė inspekcija; Kriminalistinių ekspertizių departamentas; Tardymo departamentas; Migracijos departamentas; Informatikos ir ryšių departamentas; Pasienio policijos departamentas; Vadovybės apsaugos departamentas; Mokesčių policijos departamentas; Specialiųjų tyrimų tarnyba; miestų ir rajonų PK

 

Numeruoti daiktai

_______________________________________________________________

DB pavadinimas

1. Duomenų tvarkymo juridinis pagrindas:

1997 m. rugpjūčio 7d. VRM įsakymas Nr.391 "Dėl pavogtų, prarastų, surastų, paimtų pas sulaikytus arba suimtus asmenis, paimtų iš neteisėtos apyvartos, savanoriškai atiduotų, be šeimininkų, pagrobtų pas dingusius be žinios asmenis, surastų prie neatpažintų žmonių lavonų numeruotų bei su ypatingai būdingais požymiais daiktų centralizuotos apskaitos instrukcijos patvirtinimo".

 1. Duomenų tvarkymo tikslas, paskirtis:

Padėti nustatyti ryšį su padarytu nusikaltimu, nustatyti savininką, nukentėjusįjį ir kitus duomenis, būtinus nusikaltimo atskleidimui.

 1. Duomenų šaltiniai:

Duomenų bazės "Numeruoti daiktai" informacija įvedama bei koreguojama pagal numeruotų daiktų apskaitos kortelių IPK daiktui (atsiųstų iš policijos komisariatų) duomenis.

 1. Tvarkomų duomenų grupės:

Numeruoto daikto: rūšis, markė-modelis, šalis-gamintoja, serija, numeris, fasonas-forma, dydis-kalibras, spalva, ypatumai, vagystės data, inventorinis numeris, atlikimo technika, pagaminimo metai.

 1. DB aprašymas:

DB "Numeruoti daiktai" skirta numeruotų daiktų paieškai. DB yra saugomas daikto pavogimo, paėmimo aplinkybių aprašymas, jo pavadinimas, matmenys, detalės (pavadinimas, markė, serija, numeris), ypatumai, iš ko pagamintas daiktas, valstybės ir gamyklos, kur daiktas pagamintas. Ikonos, paveikslo, grafikos, skulptūros atlikimo technika, kūrinio autorius, amžius.

Priedas: 13p_numerd.doc

 1. DB naudotojai:

IRD darbuotajai.

 

Policijos profilaktinė įskaita

_______________________________________________________________

DB pavadinimas

1. Duomenų tvarkymo juridinis pagrindas:

LR VRM 1994 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr.617 "Dėl policijos profilaktinės įskaitos vedimo tvarkos, vykdant Lietuvos Respublikos įstatymą "Dėl asmenų, kurie sistemingai daro adm.teisės pažeidimus, būdami apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių priemonių, socialinės bei psichologinės reabilitacijos"".

2. Duomenų tvarkymo tikslas, paskirtis:

Statistinių duomenų ruošimas, paklausimų vykdymas.

3. Duomenų šaltiniai:

Duomenų bazės informacija įvedama bei koreguojama pagal apskaitos kortelių AIS "Įskaita"(atsiųstų iš policijos komisariatų) duomenis.

4. Tvarkomų duomenų grupės:

Asmens (asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, ar buvo teistas), apie įrašymo į įskaitą pagrindą ir datą , apie išbraukimo iš ataskaitos pagrindą ir datą.

5. DB aprašymas:

Kompiuterinę duomenų bazę sudaro informacija apie asmenis kurie sistemingai daro adm. teisės pažeidimus, būdami apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių priemonių. DB yra saugoma informacija apie asmenį (asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, ar buvo teistas), apie įrašymo į įskaitą pagrindą ir datą , apie išbraukimo iš ataskaitos pagrindą ir datą.

Priedas : 14p_profilak.doc.

6. DB naudotojai:

IRD darbuotojai.

 

Teistumo duomenų bazė

_____________________________________________________________

DB pavadinimas

1. Duomenų tvarkymo juridinis pagrindas:

LR VRM 1994 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 942 "Dėl teistų, suimtų ir patrauktų baudžiamojon atsakomybėn asmenų kartotekos nuostatų patvirtinimo".

2. Duomenų tvarkymo tikslas, paskirtis:

Pagrindinis kompiuterinės duomenų bazės uždavinys - operatyviai ir tiksliai kaupti informaciją, jeigu reikia, išreikalauti ją iš atitinkamų teisėsaugos institucijų, užtikrinti kokybišką informacijos patikrinimą ir pažymų išdavimą laiku pagal policijos komisariatų , kitų teisėsaugos institucijų pateikiamus reikalavimus bei asmeninius piliečių prašymus.

3. Duomenų šaltiniai:

Tardymo ir kvotos organai, teismai, Pataisos reikalų departamento prie LR VRM įstaigos.

4. Tvarkomų duomenų grupės:

Teistumo informacijos kartoteką sudaro duomenys apie:

- teistus asmenis (vardas, pavardė, tėvo vardas, gimimo data, asmens kodas, gimimo vieta, gyvenamoji vieta);

- asmens teistumą;

- suėmimą;

- patraukimą baudžiamojon atsakomybėn;

- bausmės atlikimo vietą ir laiką;

- paleidimą iš įkalinimo įstaigos.

5. DB aprašymas:

Kompiuterinę teistumo informacijos duomenų bazę sudaro informacija apie teistus, suimtus ir patrauktus baudžiamojon atsakomybėn asmenis.Į kompiuterinę teistumo informacijos duomenų bazę įtraukiami:

- suimti kaltinamieji bei asmenys, kuriems pareikštas kaltinimas, bet kardomasis kalinimas nėra paskirtas;

- asmenys, kuriems baudžiamosios bylos nutrauktos pagal LR BPK 91 str., 92 str. (be kaltinimo pateikimo);

- asmenys, kuriems atsisakyta kelti baudžiamąsias bylas pagal LR BPK 91 str., 92 str.;

- nusikaltimo padarymu įtariami asmenys, kuriems kardomoji priemonė paskirta prieš pateikiant kaltinimus bei asmenys, kurių paieška paskelbta pagal LR BPK 218 str. 1 p.

- asmenys, nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis bei pataisos darbais be laisvės atėmimo;

- asmenys, kuriems paskirta bauda kaip pagrindinė teismo skiriama bausmė baudžiamojo įstatymo numatytais atvejais;

- asmenys, nuteisti bausmės atlikimo metu;

- Lietuvos piliečiai bei turintys leidimus nuolat gyventi Lietuvoje asmenys, nuteisti teismo kitose valstybėse, iš kurių medžiaga gaunama tarpvalstybinių sutarčių dėl teisinės pagalbos pagrindu;

- Lietuvoje nuteisti užsieniečiai bei asmenys be pilietybės;

6. DB naudotojai:

VRM Vadovybė; Policijos departamento prie LR VRM tarnybos: Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba, Kriminalinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras prie PD,Vilniaus zonos organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba, Operatyvinės veiklos tarnyba, Operatyvaus valdymo tarnyba, Viešosios policijos tarnyba, Savivaldybių policijos tarnyba, Transporto policijos tarnyba, Vystymo ir koordinavimo tarnyba; Generalinė inspekcija; Kriminalistinių ekspertizių departamentas; Tardymo departamentas; Migracijos departamentas; Informatikos ir ryšių departamentas; Pasienio policijos departamentas; Vadovybės apsaugos departamentas; Mokesčių policijos departamentas; Specialiųjų tyrimų tarnyba; miestų ir rajonų PK.

 

Kadrai

_____________________________________________________________

DB pavadinimas

Duomenys apie VRM sistemos personalą.

 

Etatai

_____________________________________________________________

DB pavadinimas

Duomenys apie VRM sistemos užimtus ir laisvus etatus.


Į "Teisė ir penitencinė veikla" 3 k.

Į "Teisė ir policijos veikla" 3 k.

Redaguota: 1998 12 22