LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETAS
TEISĖS FAKULTETAS
KRIMINOLOGIJOS KATEDRA

 

INFORMACINIS PAKETAS STUDENTAMS

Dalykas: Kriminologija
Studijų programa: Teisė ir valdymas
4 kursas
Dieninės studijos
2004-2005 m.m.

 

Anotacija

Dalyko tikslai
suformuoti kriminologijos mokslo sampratą, supažindinti su kriminologinio pažinimo objektais, metodais, rezultatais ir nusikaltimų problemos sprendimo būdais, sudaryti prielaidas studentų kvalifikuotam nusikalstamumo, nusikaltėlių, nusikaltimo aukų ir socialinių procesų vertinimui kriminologiniu aspektu.

Turinys
Kriminologijos samprata. Kriminologinių idėjų raida. Kriminologinės teorijos. Kriminologinis pažinimas. Latentinis nusikalstamumas. Kriminalizacijos kriminologiniai aspektai. Nusikaltimus įtakojantys veiksniai. Nusikaltimus padariusių asmenų ir aukų ypatybės. Nusikalstamo elgesio mechanizmas. Nusikalstamumas Lietuvoje ir pasaulyje. Nusikaltimų daroma žala. Kriminologinės informacinės sistemos. Nusikaltimų prevencija ir baudžiamoji politika. Baudžiamojo teisingumo modeliai. Poveikio nusikalstamumui būdų veiksmingumas.

 

Kriminologijos programa.

Paskaitų medžiaga

Seminarų planai

Siūlomos pranešimų (rašto darbų) temos.

Reikalavimai atsiskaitymui:

  1. Įskaitytas dalyvavimas seminaruose, kuris bus įvertintas maksimaliai 20 balų. Įskaitymas reiškia dalyvavimo seminaruose įvertinimą 10 ir daugiau balų. Dalyvavimo seminaruose įvertinimui analizuojama pasisakymų kokybė ir kiekybė, parengti bei padaryti pranešimai, studentų darbų įtraukimas į geriausiųjų sąrašą ir jų publikavimas internete bei kt. Naudojama kaupiamųjų balų sistema. Plačiau apie ją informuojama per pirmąjį seminarą.

  2. Per egzaminą atsakymas į 2 (ištrauktus) klausimus iš Kriminologijos programos. 
    Preliminarūs egzamino klausimai.

Vertinimas:

Rezultatai:

B = (T/M)*20*K = (T/M)*20*S/20 = (T/M)*S 

Pavyzdžiui:

1) 4 grupės  Indrės Bitvinskaitės 2004-11-15 situacija buvo tokia (žr. 4gr20041115.gif) :
Surinktų taškų skaičius T = 5+9 = 14
Maksimalus taškų skaičius M = 12*2+10 = 34  (koliokviumo maksimumas 10 balų, o seminaras, skirtas koliokviumui, neskaičiuojamas)
Studentų skaičius grupėje S = 23
Kaupiamieji balai už dalyvavimą seminaruose, padarytus pranešimus, parašytus referatus ir už koliokviumą dvidešimties balų sistemoje 
B = (T/M)*S = (14/34)*23 = 9,5 (dešimties balų sistemoje tai atitiktų 5 balus)
Jeigu 2004-11-15 būtų egzaminas ir Indrė per jį būtų įvertinta po 8 balus už kiekvieną klausimą, tai galutinis įvertinimas būtų 
(9,5+8+8)/4 = 6

2) 4 grupės  Jūratės Damaševičiūtės 2004-11-15 situacija buvo tokia (žr. 4gr20041115.gif) :
Surinktų taškų skaičius T = 38+7 = 45
Maksimalus taškų skaičius M = 12*2+10 = 34  (koliokviumo maksimumas 10 balų, o seminaras, skirtas koliokviumui, neskaičiuojamas)
Studentų skaičius grupėje S = 23
Kaupiamieji balai už dalyvavimą seminaruose, padarytus pranešimus, parašytus referatus ir už koliokviumą dvidešimties balų sistemoje 
B = (T/M)*S = (45/34)*23 = 30 (Dešimties balų sistemoje tai atitiktų 15 balų. Surinkti kaupiamieji balai neatimami! Jie dalyvauja galutiniame įvertinime.)
Jeigu 2004-11-15 būtų egzaminas ir Jūratė per jį būtų įvertinta po 8 balus už kiekvieną klausimą, tai galutinis įvertinimas būtų 
(30+8+8)/4 = 12 -> 10 

 

 Lektorius dr. Alfredas Kiškis
el. paštas akiskis@mruni.lt
tel. (8 5) 2497138.


Atgal į "Studentams"

Redaguota: 2005-10-06