MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
TEISĖS FAKULTETAS
KRIMINOLOGIJOS KATEDRA

 

INFORMACINIS PAKETAS STUDENTAMS

Dalykas: Kriminologija
Studijų programa: Teisė
4 kursas
Pagrindinės nuolatinės (dieninės) studijos
2009-2010 m. m.
7 semestras

 

 

Anotacija

Dalyko tikslai
suformuoti kriminologijos mokslo sampratą, supažindinti su kriminologinio pažinimo objektais, metodais, rezultatais ir nusikaltimų problemos sprendimo būdais, sudaryti prielaidas studentų kvalifikuotam nusikalstamumo, nusikaltėlių, nusikaltimo aukų ir socialinių procesų vertinimui kriminologiniu aspektu.

Turinys
Kriminologijos samprata. Kriminologinių idėjų raida. Kriminologinės teorijos. Kriminologinis pažinimas. Latentinis nusikalstamumas. Kriminalizacijos kriminologiniai aspektai. Nusikaltimus įtakojantys veiksniai. Nusikaltimus padariusių asmenų ir aukų ypatybės. Nusikalstamo elgesio mechanizmas. Nusikalstamumas Lietuvoje ir pasaulyje. Nusikaltimų daroma žala. Kriminologinės informacinės sistemos. Nusikaltimų prevencija ir baudžiamoji politika. Baudžiamojo teisingumo modeliai. Poveikio nusikalstamumui būdų veiksmingumas.

 

Kriminologijos programa.

Paskaitų medžiaga

Seminarų planai

Reikalavimai atsiskaitymui:

  1. Įskaitytas dalyvavimas seminaruose. Įskaitymas reiškia dalyvavimo seminaruose įvertinimą 10 ir daugiau kaupiamųjų balų. Dalyvavimo seminaruose įvertinimui analizuojama pasisakymų kokybė ir kiekybė, parengti bei padaryti pranešimai, atlikti kriminologiniai tyrimai, studentų darbų įtraukimas į geriausiųjų sąrašą ir jų publikavimas internete bei kt. Naudojama kaupiamųjų balų sistema. Plačiau apie ją informuojama per pirmąjį seminarą.

  2. Per egzaminą atsakymas į 2 klausimus iš Kriminologijos programos. 
    Preliminarūs egzamino klausimai. Nauja: Egzamino klausimai su pagrindiniais literatūros šaltiniais.

Vertinimas:

Nauja: Gerbiami studentai
Siekdamas geriau tenkinti Jūsų poreikius ir gerinti Kriminologijos dėstymą norėčiau sužinoti Jūsų nuomonę apie Kriminologijos programos turinį, paskaitas, seminarus, vertinimo sistemą ir kitus aspektus. Tie, kurie nelaiko Kriminologijos egzamino sausio 18 d., užpildykite ANKETĄ ir man atsiųskite el. paštu akiskis@mruni.eu. Iš anksto ačiū.
 

Rezultatai:

Nauja: Suskaičiuoti 2010-01-21 dieną.

B = ((T/M)x10xK)+L = ((T/M)x10xS/20)+L = (TxS)/(Mx2) + L 

Pastabos: 
Kaupiamieji balai ir egzamino balai sumuojasi. Tačiau, jei per egzaminą būtumėte įvertintas (-ta) nepatenkinamai ar blogiau, pavyzdžiui, už egzaminą būtų 3 ir 5 -> 4, tai bus daroma galutinio vertinimo korekcija, panaudojant skaičiuoklę. Skaičiuoklė veiks studentų naudai, t.y. egzamino neišlaikymas nebūtinai reikš nepatenkinamą ar blogesnį galutinį įvertinimą. Studentams, turintiems daug kaupiamųjų balų ir nesėkmingai išlaikiusiems egzaminą, geriau gauti mažesnį galutinį įvertinimą, negu skolą. Surinkus už abu egzamino klausimus sumoje 9 ar mažiau balų, skaičiuoklėje suveiks galutinio rezultato korekcija - galutinis rezultatas bus papildomai mažinamas (šiuo atveju nebus skaičiuojamas aritmetinis visų surinktų balų vidurkis). Galutinio rezultato korekcija veikia tik įrašius įvertinimus už egzaminą.

Skaičiuoklė turi ir papildomą per egzaminą surinktų balų nedidelę mažinimo korekciją tais atvejais, kai studentų surinkti kaupiamieji balai viršija 20. Būtų nelogiška, kad studentai, kurie turi labai daug (per 20) kaupiamųjų balų ir prastai išlaikę egzaminą gautų maksimalius galutinius įvertinimus. Pavyzdžiui, studentas, turėdamas 30 kaupiamųjų balų ir egzaminą išlaikęs sumoje 10 balų (5+5), gautų galutinį įvertinimą 10. Žinoma, toks studentas gali neiti į egzaminą, ir pasiimti galutinį įvertinimą 8. Tačiau jis būtinai turi pranešti man savo sprendimą, kad galėčiau atitinkamai įrašyti žiniaraštyje. Jei toks studentas ištraukia egzamino klausimus (privalo traukti du), jam kelio atgal nėra - tik rašyti atsakymus.

Kaip veikia skaičiuoklė ir kas būtų, jeigu būtų, galima ją atvėrus pasižiūrėti. 
 
Skaičiuoklę su korekcijomis sukūrė puikus studentas Kęstutis Dapkevičius (2008 m. vasario mėnesį). Aš joje parinkau konkretų modelį ir atlikau kai kuriuos pataisymus.
 
Perlaikant egzaminą, Jūsų turėti kaupiamieji balai išlieka.

Priėmimo laikas:

 

 dr. Alfredas Kiškis
el. paštas akiskis@mruni.lt
mob. tel. (+370) 68614856.


Atgal į "Studentams"

Redaguota: 2010-01-20