MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
TEISĖS FAKULTETAS
BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS IR KRIMINOLOGIJOS KATEDRA

 

INFORMACINIS PAKETAS STUDENTAMS

Dalykas: Kriminologija (alternatyviai pasirenkamas)
Studijų programa: Teisė
4 kursas 7 semestras
Pagrindinės nuolatinės (dieninės) studijos
2010-2011 m. m.

 

 

Anotacija

Dalyko tikslai
suformuoti kriminologijos mokslo sampratą, supažindinti su kriminologinio pažinimo objektais, metodais, rezultatais ir nusikaltimų problemos sprendimo būdais, sudaryti prielaidas studentų kvalifikuotam nusikalstamumo, nusikaltėlių, nusikaltimo aukų ir socialinių procesų vertinimui kriminologiniu aspektu.

Turinys
Kriminologijos samprata. Kriminologinių idėjų raida. Kriminologinės teorijos. Kriminologinis pažinimas. Latentinis nusikalstamumas. Kriminalizacijos kriminologiniai aspektai. Nusikaltimus įtakojantys veiksniai. Nusikaltimus padariusių asmenų ir aukų ypatybės. Nusikalstamo elgesio mechanizmas. Nusikalstamumas Lietuvoje ir pasaulyje. Nusikaltimų daroma žala. Kriminologinės informacinės sistemos. Nusikaltimų prevencija ir baudžiamoji politika. Baudžiamojo teisingumo modeliai. Poveikio nusikalstamumui būdų veiksmingumas.

 

Kriminologijos programa.

Paskaitų medžiaga

Seminarų planai

Geriausi, įdomiausi studentų darbai

Reikalavimai atsiskaitymui:

  1. Įskaitytas dalyvavimas seminaruose. Įskaitymas reiškia dalyvavimo seminaruose įvertinimą 10 ir daugiau kaupiamųjų balų. Dalyvavimo seminaruose įvertinimui analizuojama pasisakymų kokybė ir kiekybė. Naudojama kaupiamųjų balų sistema. Plačiau apie ją informuojama per pirmąjį seminarą.

  2. Per egzaminą atsakymas į 2 klausimus iš Kriminologijos programos. 
    Preliminarūs Egzamino klausimai su pagrindiniais literatūros šaltiniais.

Vertinimas:

Rezultatai:

TEbd7-1-3gr-20101213.jpg, Nauja: skaičiuoklėje TEbd7-1-3gr-20110124.

TEbd7-4-5gr-20101216.jpg, Nauja: skaičiuoklėje TEbd7-4-5gr-20110124.

Jei laikėte egzaminą, žiūrėkite rezultatą į stulpelį „Galutinis įvertinimas su egzaminu".
Jei nelaikėte egzamino, žiūrėkite rezultatą į stulpelį „Galutinis įvertinimas be egzamino".

Prašymas: kas nelaikysite egzamino, praneškite man iki egzamino, užpildykite anketą ir atsiųskite el. paštu akiskis@mruni.eu. Galite siųsti ne iš savo pašto, jei norite didesnio anonimiškumo. Ačiū.  

B = ((T/M)x20xK)= ((T/M)x20xS/20) = (TxS)/M  

Pastabos: 
Kaupiamieji balai ir egzamino balai sumuojasi. Tačiau, jei per egzaminą būtumėte įvertintas (-ta) nepatenkinamai ar blogiau, pavyzdžiui, už egzaminą būtų 3 ir 5 -> 4, tai bus daroma galutinio vertinimo korekcija, panaudojant skaičiuoklę. Skaičiuoklė veiks studentų naudai, t.y. egzamino neišlaikymas nebūtinai reikš nepatenkinamą ar blogesnį galutinį įvertinimą. Studentams, turintiems daug kaupiamųjų balų ir nesėkmingai išlaikiusiems egzaminą, geriau gauti mažesnį galutinį įvertinimą, negu skolą. Surinkus už abu egzamino klausimus sumoje 9 ar mažiau balų, skaičiuoklėje suveiks galutinio rezultato korekcija - galutinis rezultatas bus papildomai mažinamas (šiuo atveju nebus skaičiuojamas aritmetinis visų surinktų balų vidurkis). Galutinio rezultato korekcija veikia tik įrašius įvertinimus už egzaminą.

Skaičiuoklė turi papildomą per egzaminą surinktų balų nedidelę mažinimo korekciją tais atvejais, kai studentų surinkti kaupiamieji balai viršija 20. Būtų nelogiška, kad studentai, kurie turi labai daug (per 20) kaupiamųjų balų ir prastai išlaikę egzaminą gautų maksimalius galutinius įvertinimus. Pavyzdžiui, studentas, turėdamas 30 kaupiamųjų balų ir egzaminą išlaikęs sumoje 10 balų (5+5), gautų galutinį įvertinimą 10. Žinoma, toks studentas gali neiti į egzaminą, ir pasiimti galutinį įvertinimą 8. Tačiau jis būtinai turi pranešti man savo sprendimą, kad galėčiau atitinkamai įrašyti žiniaraštyje. Jei toks studentas ištraukia egzamino klausimus (privalo traukti du), jam kelio atgal nėra - tik rašyti atsakymus.

Kaip veikia skaičiuoklė ir kas būtų, jeigu būtų, galima ją atvėrus pasižiūrėti. 
 
Skaičiuoklę su korekcijomis sukūrė puikus studentas Kęstutis Dapkevičius (2008 m. vasario mėnesį). Aš joje parinkau konkretų modelį ir atlikau kai kuriuos pataisymus.
 
Perlaikant egzaminą, Jūsų turėti kaupiamieji balai išlieka.

Priėmimo laikas

 

 dr. Alfredas Kiškis
el. paštas akiskis@mruni.eu
mob. tel. (+370) 68614856.


Atgal į "Studentams"

Redaguota: 2011-01-25