MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
TEISĖS FAKULTETAS
BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS IR KRIMINOLOGIJOS KATEDRA

 

INFORMACINIS PAKETAS STUDENTAMS

Dalykas: Kriminologija (alternatyviai pasirenkamas)
Studijų programa: Teisė 
2 kursas 4 semestras
Pagrindinės nuolatinės studijos
2012-2013 m. m.

 

 

Anotacija

Dalyko tikslai
suformuoti kriminologijos mokslo sampratą, supažindinti su kriminologinio pažinimo objektais, metodais, rezultatais ir nusikalstamumo problemos sprendimo būdais, sudaryti prielaidas studentų kvalifikuotam nusikalstamumo, nusikaltėlių, nusikaltimo aukų ir socialinių procesų vertinimui kriminologiniu aspektu.

Turinys
Kriminologijos samprata. Kriminologinių idėjų raida. Kriminologinės teorijos. Kriminologinis pažinimas. Latentinis nusikalstamumas. Kriminalizacijos kriminologiniai aspektai. Nusikalstamumą įtakojantys veiksniai. Nusikalstamas veikas padariusių asmenų ir aukų ypatybės. Nusikalstamo elgesio mechanizmas. Nusikalstamumas Lietuvoje ir pasaulyje. Nusikalstamumo žala. Nusikalstamumo prevencija. Baudžiamojo teisingumo modeliai. Poveikio nusikalstamumui būdų veiksmingumas. Kriminologinės informacinės sistemos. 

Apie neveikiančias nuorodas ir kitas problemas praneškite el. paštu akiskis@mruni.eu. Ačiū

Kriminologijos programa.

Paskaitų medžiaga

Nauji seminarų planai

Geriausi, įdomiausi studentų darbai

Reikalavimai atsiskaitymui:

  1. Įskaitytas dalyvavimas seminaruose. Įskaitymas reiškia dalyvavimo seminaruose įvertinimą 10 ir daugiau kaupiamųjų balų. Dalyvavimo seminaruose įvertinimui analizuojama pasisakymų kokybė ir kiekybė. Naudojama kaupiamųjų balų sistema. Plačiau apie ją informuojama per pirmąjį seminarą.

  2. Per egzaminą atsakymas į 2 klausimus iš Kriminologijos programos. 
    Preliminarūs nauji egzamino klausimai su pagrindiniais literatūros šaltiniais.

Vertinimas:

B = (T/M)x20xK = (T/M)x20xS/20 = (T/M)xS = TxS/M , jei TxS/M mažiau arba lygu 20.

Jeigu surinkti kaupiamieji balai B viršija 20, tai perviršis vertinamas dvigubai mažiau. Taip vertinama todėl, kad dalis studentų yra ypatingai aktyvūs ir užgožia kitus studentus, mažina jų galimybes. Taigi,  siekiant prislopinti kai kurių studentų hyperaktyvumą dvigubai mažinama jų dalyvavimo, viršijančio normą, nauda.

B = (TxS/M-20)/2+20 , jei TxS/M daugiau už 20.

Pastabos: 

Jei per seminarus esate pasiruošę, tačiau nepavyksta pasisakyti, praneškite man apie tai bet kokiu būdu (el. laišku ar žodžiu ). Aš pasirūpinsiu, kad Jūs turėtumėte galimybę pasisakyti.

Per seminarus surinkti taškai sumuojasi, tačiau surinktų taškų už pasisakymus, kuriuose neatspindi žinios, paremtos kriminologinės literatūros šaltiniais, skaičius negali būti didesnis už surinktus kitokius pasisakymus (žymėjimai: I, +, Z, !). Tai reiškia, kad semestro pabaigoje, jei surinktų taškų už pasisakymus, kuriuose neatspindi žinios, paremtos kriminologinės literatūros šaltiniais, skaičius bus didesnis už surinktus kitokius pasisakymus (I, +, Z, !), tai tokių taškų perviršis bus anuliuojamas. Tai yra dėl to, kad dalis studentų, net neskaitę nurodytų informacijos šaltinių, pasisako daugybę kartų, ir kartas nuo karto gauna taškų, tokiu būdu sukaupdami didelį taškų kiekį. Studijuojant būtina skaityti nurodytus literatūros šaltinius.

Kaupiamieji balai ir egzamino balai sumuojasi. Tačiau, jei per egzaminą būtumėte įvertintas (-ta) nepatenkinamai ar blogiau, pavyzdžiui, už egzaminą būtų 3 ir 5 -> 4, tai bus daroma galutinio vertinimo korekcija, panaudojant skaičiuoklę. Skaičiuoklė veiks studentų naudai, t.y. egzamino neišlaikymas nebūtinai reikš nepatenkinamą galutinį įvertinimą. Studentams, turintiems daug kaupiamųjų balų ir nesėkmingai išlaikiusiems egzaminą, geriau gauti mažesnį galutinį įvertinimą, negu skolą. Surinkus už abu egzamino klausimus sumoje 9 ar mažiau balų, skaičiuoklėje suveiks galutinio rezultato korekcija - galutinis rezultatas bus papildomai mažinamas (šiuo atveju nebus skaičiuojamas aritmetinis visų surinktų balų vidurkis). Galutinio rezultato korekcija veikia tik įrašius skaičiuoklėje įvertinimus už egzaminą.

Skaičiuoklė turi papildomą per egzaminą surinktų balų nedidelę mažinimo korekciją tais atvejais, kai studentų surinkti kaupiamieji balai viršija 20. Būtų nelogiška, kad studentai, kurie turi labai daug (per 20) kaupiamųjų balų ir prastai išlaikę egzaminą gautų maksimalius galutinius įvertinimus. Būtų, pavyzdžiui, taip, kad studentas, turėdamas 30 kaupiamųjų balų ir egzaminą išlaikęs sumoje 10 balų (5+5), gautų galutinį įvertinimą 10.

Kaip veikia skaičiuoklė ir kas būtų, jeigu būtų, galima ją atvėrus pasižiūrėti. 
 
Skaičiuoklę su korekcijomis sukūrė puikus studentas Kęstutis Dapkevičius (2008 m. vasario mėnesį). Aš joje parinkau konkretų modelį ir atlikau kai kuriuos pataisymus. Vėliau dar kelis kartus ją tobulinau, pritaikiau naujiems MRU studijų rezultatų vertinimo tvarkos reikalavimams.
 
Seminarams pasibaigus, kaupiamųjų balų padidinti nebegalima.

Perlaikant egzaminą kaupiamieji balai, surinkti semestro metu, išlieka, jų pasididinti negalima, nebent pasirinktumėte kurso kartojimą, vėl lankytumėte paskaitas ir seminarus su kitomis grupėmis ir iš naujo kauptumėte kaupiamuosius balus.

Egzamino tvarka.

Rezultatai:

Pernykščių studentų rezultatai:

Buvo skaičiuojami pagal kitą kaupiamųjų balų ir egzamino proporciją - 50:50.

 

Konsultacijų, egzamino laikymo, perlaikymo laikas

 

 dr. Alfredas Kiškis
el. paštas akiskis@mruni.eu
mob. tel. (+370) 68614856.


Atgal į "Studentams"

Redaguota: 2013-06-20