MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
TEISĖS FAKULTETAS
BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS IR KRIMINOLOGIJOS KATEDRA

 

INFORMACINIS PAKETAS STUDENTAMS

Dalykas: Kriminologija (alternatyviai pasirenkamas)
Studijų programa: Teisė ir penitencinė veikla 
4 kursas 7 semestras
Pagrindinės nuolatinės studijos
2012-2013 m. m.

 

 

Anotacija

Dalyko tikslai
suformuoti kriminologijos mokslo sampratą, supažindinti su kriminologinio pažinimo objektais, metodais, rezultatais ir nusikaltimų problemos sprendimo būdais, sudaryti prielaidas studentų kvalifikuotam nusikalstamumo, nusikaltėlių, nusikaltimo aukų ir socialinių procesų vertinimui kriminologiniu aspektu.

Turinys
Kriminologijos samprata. Kriminologinių idėjų raida. Kriminologinės teorijos. Kriminologinis pažinimas. Latentinis nusikalstamumas. Kriminalizacijos kriminologiniai aspektai. Nusikaltimus įtakojantys veiksniai. Nusikaltimus padariusių asmenų ir aukų ypatybės. Nusikalstamo elgesio mechanizmas. Nusikalstamumas Lietuvoje ir pasaulyje. Nusikaltimų daroma žala. Kriminologinės informacinės sistemos. Nusikaltimų prevencija ir baudžiamoji politika. Baudžiamojo teisingumo modeliai. Poveikio nusikalstamumui būdų veiksmingumas.

 

Kriminologijos programa.

Paskaitų medžiaga

Seminarų planai.

Geriausi, įdomiausi studentų darbai

Reikalavimai atsiskaitymui:

  1. Įskaitytas dalyvavimas seminaruose. Įskaitymas reiškia dalyvavimo seminaruose įvertinimą 10 ir daugiau kaupiamųjų balų. Dalyvavimo seminaruose įvertinimui analizuojama pasisakymų kokybė ir kiekybė. Naudojama kaupiamųjų balų sistema. Plačiau apie ją informuojama per pirmąjį seminarą.

  2. Per egzaminą atsakymas į 2 klausimus iš Kriminologijos programos. 
    Preliminarūs Egzamino klausimai su pagrindiniais literatūros šaltiniais.

Vertinimas:

Rezultatai:

Bus vėliau...

B = (T/M)x20xK = (T/M)x20xS/20 = (T/M)xS = TxS/M , jei TxS/M mažiau arba lygu 20.

Jeigu surinkti kaupiamieji balai B viršija 20, tai perviršis vertinamas dvigubai mažiau. Taip vertinama todėl, kad dalis studentų yra ypatingai aktyvūs ir užgožia kitus studentus, mažina jų galimybes. Taigi,  siekiant prislopinti kai kurių studentų hyperaktyvumą dvigubai mažinama jų dalyvavimo, viršijančio normą, nauda.

B = (TxS/M-20)/2+20 , jei TxS/M daugiau už 20.

Pastabos: 

Jei per seminarus esate pasiruošę, tačiau nepavyksta pasisakyti, praneškite man apie tai bet kokiu būdu (el. laišku ar žodžiu ). Aš pasirūpinsiu, kad Jūs turėtumėte galimybę pasisakyti.

Kaupiamieji balai ir egzamino balai sumuojasi. Tačiau, jei per egzaminą būtumėte įvertintas (-ta) nepatenkinamai ar blogiau, pavyzdžiui, už egzaminą būtų 3 ir 5 -> 4, tai bus daroma galutinio vertinimo korekcija, panaudojant skaičiuoklę. Skaičiuoklė veiks studentų naudai, t.y. egzamino neišlaikymas nebūtinai reikš nepatenkinamą ar blogesnį galutinį įvertinimą. Studentams, turintiems daug kaupiamųjų balų ir nesėkmingai išlaikiusiems egzaminą, geriau gauti mažesnį galutinį įvertinimą, negu skolą. Surinkus už abu egzamino klausimus sumoje 9 ar mažiau balų, skaičiuoklėje suveiks galutinio rezultato korekcija - galutinis rezultatas bus papildomai mažinamas (šiuo atveju nebus skaičiuojamas aritmetinis visų surinktų balų vidurkis). Galutinio rezultato korekcija veikia tik įrašius įvertinimus už egzaminą.

Skaičiuoklė turi papildomą per egzaminą surinktų balų nedidelę mažinimo korekciją tais atvejais, kai studentų surinkti kaupiamieji balai viršija 20. Būtų nelogiška, kad studentai, kurie turi labai daug (per 20) kaupiamųjų balų ir prastai išlaikę egzaminą gautų maksimalius galutinius įvertinimus. Pavyzdžiui, studentas, turėdamas 30 kaupiamųjų balų ir egzaminą išlaikęs sumoje 10 balų (5+5), gautų galutinį įvertinimą 10. Žinoma, toks studentas gali neiti į egzaminą, ir pasiimti galutinį įvertinimą (30x0,4+10x0,6)/2=9. Tačiau jis būtinai turi pranešti man savo sprendimą, kad galėčiau atitinkamai įrašyti žiniaraštyje. Jei toks studentas ištraukia egzamino klausimus (privalo traukti du), jam kelio atgal nėra - tik rašyti atsakymus.

Kaip veikia skaičiuoklė  ir kas būtų, jeigu būtų, galima ją atvėrus pasižiūrėti. 
 
Skaičiuoklę su korekcijomis sukūrė puikus studentas Kęstutis Dapkevičius (2008 m. vasario mėnesį). Aš joje parinkau konkretų modelį ir atlikau kai kuriuos pataisymus.
 
Perlaikant egzaminą, Jūsų surinti kaupiamieji balai išlieka.

Egzamino tvarka.

Rezultatai:

Nauja (20130121): 

Seminarams pasibaigus, kaupiamųjų balų padidinti nebegalima. 

 

Pernykščių studentų rezultatai:

Buvo skaičiuojami pagal kitą kaupiamųjų balų ir egzamino proporciją - 50:50.

 

Priėmimo laikas

 

 dr. Alfredas Kiškis
el. paštas akiskis@mruni.eu
mob. tel. (+370) 68614856.


Atgal į "Studentams"

Redaguota: 2013-01-31