MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
TEISĖSAUGOS FAKULTETAS
KRIMINOLOGIJOS KATEDRA

 

INFORMACINIS PAKETAS STUDENTAMS

Dalykas: Kriminologija
Studijų programa: Teisė
4 kursas
Neakivaizdinės studijos
2005-2006 m.m.

 

Anotacija

Dalyko tikslai
suformuoti kriminologijos mokslo sampratą, supažindinti su kriminologinio pažinimo objektais, metodais, rezultatais ir nusikaltimų problemos sprendimo būdais, sudaryti prielaidas studentų kvalifikuotam nusikalstamumo, nusikaltėlių, nusikaltimo aukų ir socialinių procesų vertinimui kriminologiniu aspektu.

Turinys
Kriminologijos samprata. Kriminologinių idėjų raida. Kriminologinės teorijos. Kriminologinis pažinimas. Latentinis nusikalstamumas. Kriminalizacijos kriminologiniai aspektai. Nusikaltimus įtakojantys veiksniai. Nusikaltimus padariusių asmenų ir aukų ypatybės. Nusikalstamo elgesio mechanizmas. Nusikalstamumas Lietuvoje ir pasaulyje. Nusikaltimų daroma žala. Kriminologinės informacinės sistemos. Nusikaltimų prevencija ir baudžiamoji politika. Baudžiamojo teisingumo modeliai. Poveikio nusikalstamumui būdų veiksmingumas.

 

Kriminologijos programa.

Paskaitų medžiaga.

Rašto darbų temos ir reikalavimai

Primenu

Interneto citavimo pavyzdžiai:

1) Kiškis A. Nusikalstamumo būklė Lietuvoje 2001 metais (apžvalga) // Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras http://www.nplc.lt/si/nb2001/nb2001a.htm (2002 01 18).

2) Asmenų, laikomų Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose, suvestinė apskaita. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statistinė ataskaita 2003 m. liepos 1 dienai // Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras http://www.nplc.lt/stat/atas/prd/asm/asm20030701.xls (2003 07 02). 

3) Alter S. Violence on Television // Media Awareness Network http://www.media-awareness.ca/ english/resources/research_documents/reports/violence/upload/34415_1.pdf (April 26, 2004).

4) Code on Standards. Broadcasting Standards Commission (1996). // Office of Communications http://www.ofcom.org.uk/codes_guidelines/broadcasting/tv/bsc_codes/bsc_scode.pdf (May 24, 2004).

Reikalavimai atsiskaitymui:

  1. 10 balų sistemoje teigiami įvertintas rašto darbas (5 balai ir daugiau). JEI RAŠTO DARBAS NEBUS PRISTATYTAS į Kriminologijos katedrą vėliausiai pirmąją sesijos, kurioje bus laikomas kriminologijos egzaminas, dieną arba jis bus įvertintas mažiau, negu 5 balais, tai vietoj rašto darbo per egzaminą reikės atsakyti į vieną papildomą klausimą (t.y., egzamino metu reikės atsakyti ne į du, bet į 3 klausimus, kurių įvertinimo vidurkis bus galutinis įvertinimas). VĖLIAU PRISTATYTI RAŠTO DARBAI NEBUS VERTINAMI.

  2. Atsakymas į 2 (ištrauktus) klausimus iš Kriminologijos programos. Preliminarūs egzamino klausimai, kurie buvo naudojami 2004-2005 mokslo metais. PASTABA: Kriminologijos programa nėra detalus aprašymas žinių, kurios vertinamos per egzaminą.

Vertinimas:

Rezultatai:

Čia pateikiu studijų rezultatus tų studentų, kurie sutiko, kad jų studijų rezultatai būtų skelbiami viešai (mano asmeninėje interneto svetainėje). 
Apklausus studentus paaiškėjo, kad visi sutinka, kad jų studijų rezultatai būtų skelbiami viešai, nes tai yra greičiausias ir patogiausias rezultatų sužinojimo būdas. Šalia pavardės nurodytas pliusas reiškia, kad studentas buvo apklaustas ir sutiko, kad duomenys būtų skelbiami viešai.
Pagal susitarimą su studentais po kelių savaičių nuo egzamino studijų rezultatai išimti.

Studentai, kurie neišlaikė egzamino, jį perlaikyti galės per mano budėjimo valandas (žr. Studentų priėmimo laikas). Gautas teigiamas įvertinimas už rašto darbą išlieka, t.y. turint teigiamą (5 ir daugiau balų) įvertinimą už rašto darbą ir perlaikant egzaminą užtenka atsakyti į du klausimus.

Studentų priėmimo laikas

 dr. Alfredas Kiškis
el. paštas akiskis@mruni.lt
tel. (8 5) 2497138.


Atgal į "Studentams"

Redaguota: 2006-09-04