MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO FAKULTETAS
KRIMINOLOGIJOS KATEDRA

 

INFORMACINIS PAKETAS STUDENTAMS

Dalykas: Kriminologija
Studijų programa: Teisė
4 kursas
Neakivaizdinės studijos
2006-2007 m.m.

 

Anotacija

Dalyko tikslai
suformuoti kriminologijos mokslo sampratą, supažindinti su kriminologinio pažinimo objektais, metodais, rezultatais ir nusikaltimų problemos sprendimo būdais, sudaryti prielaidas studentų kvalifikuotam nusikalstamumo, nusikaltėlių, nusikaltimo aukų ir socialinių procesų vertinimui kriminologiniu aspektu.

Turinys
Kriminologijos samprata. Kriminologinių idėjų raida. Kriminologinės teorijos. Kriminologinis pažinimas. Latentinis nusikalstamumas. Kriminalizacijos kriminologiniai aspektai. Nusikaltimus įtakojantys veiksniai. Nusikaltimus padariusių asmenų ir aukų ypatybės. Nusikalstamo elgesio mechanizmas. Nusikalstamumas Lietuvoje ir pasaulyje. Nusikaltimų daroma žala. Kriminologinės informacinės sistemos. Nusikaltimų prevencija ir baudžiamoji politika. Baudžiamojo teisingumo modeliai. Poveikio nusikalstamumui būdų veiksmingumas.

 

Kriminologijos programa.

Paskaitų medžiaga.

Geriausi, įdomiausi studentų darbai.

Rašto darbų temos ir reikalavimai

Primenu

Interneto šaltinių citavimas.

Reikalavimai atsiskaitymui:

  1. 10 balų sistemoje teigiamai įvertintas rašto darbas (5 balai ir daugiau). JEI RAŠTO DARBAS NEBUS PRISTATYTAS į Kriminologijos katedrą vėliausiai pirmąją sesijos, kurioje bus laikomas kriminologijos egzaminas, dieną arba jis bus įvertintas mažiau, negu 5 balais, tai vietoj rašto darbo per egzaminą reikės atsakyti į vieną papildomą klausimą (t.y., egzamino metu reikės atsakyti ne į du, bet į 3 klausimus, kurių įvertinimo vidurkis bus galutinis įvertinimas). PAVĖLUOTAI PRISTATYTI RAŠTO DARBAI NEBUS VERTINAMI.

  2. Atsakymas į 2 (ištrauktus) klausimus iš Kriminologijos programos. Preliminarūs egzamino klausimai, kurie buvo naudojami 2005-2006 mokslo metais. PASTABA: Kriminologijos programa nėra detalus aprašymas žinių, kurios vertinamos per egzaminą.

Vertinimas:

Rezultatai:

Egzamino perlaikymas - mano budėjimo laiku.

Studentų priėmimo laikas

 dr. Alfredas Kiškis
el. paštas akiskis@mruni.lt
tel. (8 5) 2497138.


Atgal į "Studentams"

Redaguota: 2006-10-23