MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
TEISĖS FAKULTETAS
BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS IR KRIMINOLOGIJOS KATEDRA

 

INFORMACINIS PAKETAS STUDENTAMS

Dalykas: Kriminologija
alternatyviai pasirenkamas

Studijų programa: Teisė
4 kursas 7 semestras
Ištęstinės (neakivaizdinės) studijos
2011-2012 m.m.

 

Anotacija

Dalyko tikslai
suformuoti kriminologijos mokslo sampratą, supažindinti su kriminologinio pažinimo objektais, metodais, rezultatais ir nusikaltimų problemos sprendimo būdais, sudaryti prielaidas studentų kvalifikuotam nusikalstamumo, nusikaltėlių, nusikaltimo aukų ir socialinių procesų vertinimui kriminologiniu aspektu.

Turinys
Kriminologijos samprata. Kriminologinių idėjų raida. Kriminologinės teorijos. Kriminologinis pažinimas. Latentinis nusikalstamumas. Kriminalizacijos kriminologiniai aspektai. Nusikalstamas veikas įtakojantys veiksniai. Nusikaltimus padariusių asmenų ir nusikaltimų aukų ypatybės. Nusikalstamo elgesio mechanizmas. Nusikalstamumas Lietuvoje ir pasaulyje. Nusikalstamumo žala. Nusikalstamumo prevencija. Baudžiamojo teisingumo modeliai. 

 

Kriminologijos programa.

Paskaitų medžiaga.

Geriausi, įdomiausi studentų darbai.

Vertinimas:

Egzamino tvarka

Rezultatai:

 

Egzamino išankstinis laikymas - mano budėjimo laiku.

Mano budėjimo, studentų priėmimo laikas.

 dr. Alfredas Kiškis
el. paštas akiskis@mruni.lt
mob. tel. (+370) 68614856.


Atgal į "Studentams"

Redaguota: 2011-08-25