MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
TEISĖS FAKULTETAS
KRIMINOLOGIJOS KATEDRA

 

INFORMACINIS PAKETAS STUDENTAMS

Dalykas: Kriminologija
Studijų programa: Teisė ir valdymas
3 kursas
Pagrindinės nuolatinės (vakarinės) studijos
2009-2010 m. m.
6 semestras

 

 

Anotacija

Dalyko tikslai
suformuoti kriminologijos mokslo sampratą, supažindinti su kriminologinio pažinimo objektais, metodais, rezultatais ir nusikaltimų problemos sprendimo būdais, sudaryti prielaidas studentų kvalifikuotam nusikalstamumo, nusikaltėlių, nusikaltimo aukų ir socialinių procesų vertinimui kriminologiniu aspektu.

Turinys
Kriminologijos samprata. Kriminologinių idėjų raida. Kriminologinės teorijos. Kriminologinis pažinimas. Latentinis nusikalstamumas. Kriminalizacijos kriminologiniai aspektai. Nusikaltimus įtakojantys veiksniai. Nusikaltimus padariusių asmenų ir aukų ypatybės. Nusikalstamo elgesio mechanizmas. Nusikalstamumas Lietuvoje ir pasaulyje. Nusikaltimų daroma žala. Kriminologinės informacinės sistemos. Nusikaltimų prevencija ir baudžiamoji politika. Baudžiamojo teisingumo modeliai. Poveikio nusikalstamumui būdų veiksmingumas.

 

Laikinai pateikiu Kriminologijos programą, pagal kurią studijuoja dieninių studijų studentai, kuriems Kriminologija yra alternatyviai pasirenkamas dalykas. Jums ši programa bus supaprastinta, atsižvelgiant į vakarinių studijų ir laisvai pasirenkamo dalyko specifiką bei Jūsų pageidavimus. 

Paskaitų medžiaga

Seminarų planai.

Reikalavimai atsiskaitymui:

  1. Dalyvavimas seminaruose vertinamas 10 kaupiamųjų balų sistemoje.

  2. Per egzaminą atsakymas į 1 klausimą iš Kriminologijos programos. 
    Preliminarūs Egzamino klausimai su pagrindiniais literatūros šaltiniais, kuriuos naudoju studijuojantiems dieninių studijų studentams, kuriems Kriminologija yra alternatyviai pasirenkamas dalykas. Šie klausimai bus supaprastinti, atsižvelgiant į vakarinių studijų ir laisvai pasirenkamo dalyko specifiką bei Jūsų pageidavimus. 

Vertinimas:

Rezultatai:

Priėmimo laikas:

 

 dr. Alfredas Kiškis
el. paštas akiskis@mruni.lt
mob. tel. (+370) 68614856.


Atgal į "Studentams"

Redaguota: 2010-03-01