MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
TEISĖS FAKULTETAS
KRIMINOLOGIJOS KATEDRA

 

INFORMACINIS PAKETAS STUDENTAMS

Dalykas: Teisinė nusikaltimų prevencija
Studijų programa: Teisė
specializacija: Baudžiamoji teisė ir kriminologija
2 kursas
Magistrantūros ištęstinės studijos
2009-2010 m. m.
3 semestras

 

 

Anotacija

Dalyko tikslai
Suteikti studentams žinių nusikalstamumo prevencijos teorijos, prevencijos teisinių pagrindų sistemos, prevencijos subjektų veiklos teisinio reguliavimo klausimais, supažindinti su nusikalstamumo prevencijos strategijomis užsienio šalyse, suteikti gebėjimų vertinti prevencijos programų ir priemonių veiksmingumą. 

Turinys
Nusikalstamumo prevencijos teorijos pagrindai, teisinių pagrindų sistemos elementai, subjektai ir jų prevencinės veiklos teisinis reguliavimas. Analizuojamos atskirų nusikalstamumo rūšių prevencijos programos, jų atitikimas tarptautiniams dokumentams, susijusiems su nusikalstamumo prevencija, bei veiksmingumo problemos. 

 

Programa.

Paskaitų medžiaga

Reikalavimai atsiskaitymui:

Vertinimas:

Rezultatai:

Bus vėliau:

Priėmimo laikas:

 

 dr. Alfredas Kiškis
el. paštas akiskis@mruni.lt
tel. (8 5) 2497138.


Atgal į "Studentams"

Redaguota: 2009-09-09