APIE PROJEKTĄ

Tikslas

Kiekybiškai ir kokybiškai plėtoti Mykolo Romerio universiteto jaunųjų mokslininkų potencialą ir konkurencingumą, siekiant gerinti socialinių mokslų tyrimų aplinką bei didinti veiklų matomumą ir poveikį.

Uždaviniai

Tikslinė grupė

Mykolo Romerio universiteto doktorantai ir jaunieji mokslininkai

Trukmė

Pradžia - 2006 m. lapkričio 1 d. Pabaiga - 2008 m. gegužės 30 d.

Vertė

800605 Lt.

Planuojami pasiekimai


 
Į puslapio pradžią